ФЭНДОМ


 
Строка 23: Строка 23:
 
{{familytree}}
 
{{familytree}}
 
{{familytree/end}}
 
{{familytree/end}}
  +
<noinclude>[[Категория:Шаблоны генеалогий‎]]</noinclude>

Текущая версия на 13:26, марта 26, 2020

 
 
Беор
 
 
 
 
 
 
 
Баран
 
 
 
 
 
 
 
Марах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Борон
 
 
 
Халдад
 
Малах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Боромир
 
 
 
Халдар
 
Магор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брегор
 
 
 
Халдан
 
Хатол
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бреголас
 
 
 
Халмир
 
Хадор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белегунд
 
Барагунд
 
Харет
 
Галдор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Риан
 
Морвен
 
Хурин Талион
 
Хуор
 
Риан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турин ТурамбарЛалайтНиэнор
 
 
Туор
 
Идриль
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эльвинг
 
Эарендиль
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Элрос
 
Элронд
Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA , если не указано иное.