Śródziemie Wiki
Śródziemie Wiki

Zamoście lub Przymoście – nazwa prowincji w Shire, a dokładniej we Wschodniej Ćwiartce.

Charakterystyka

Obszar ten znajdował się zaraz za mostem na Brandywinie. Zamoście był to odcinek, który ciągną się wzdłuż Gościńca Wschodniego, aż do Białych Bruzd. Północną granicą tego obszaru był Bystry Bród. Przez to terytorium przepływała rzeka Woda. Był jednym z najdawniej zamieszkanych obszarów w Shire, ponieważ gdy hobbici osiedlili się w Shire w roku 1601 TE, Zamoście znajdowało się najbliżej mostu na Brandywinie, którym mieli się opiekować. Prowincja ta była zamieszkiwana przez rodzinę Boglerów.

Etymologia

W oryginale do oddania nazwy tego terytorium Tolkien użył wyrażenia Bridgefields. Jest ono dwu częściowe, pierwszy człon bridge- oznacza 'most' i odnosi się do Mostu Kamiennych Łuków. Natomiast słowo -fields, jest to wyraz 'pole' w liczbie mnogiej.