FANDOM


Wybrzeża Faëry – jeden z najwcześniejszych wierszy J.R.R. Tolkiena opisujących Śródziemie. Wiersz opisuje miejsca w Amanie, takie ja te w których kotwiczy Vingilot na którym żegluje Earendil, oraz wieżę z której wygląda go ukochana Elwinga.

Wiersz powstał w 1915 roku i był dopracowywany później. Składa się na nieukończoną historię The Lay of Earendel.

Oryginał

East of the Moon, west of the Sun
There stands a lonely hill;
Its feet are in the pale green sea,
Its towers are white and still,
Beyond Taniquetil
In Valinor.
Comes never there but one lone star
That fled before the moon;
And there the Two Trees naked are
That bore Night’s silver bloom,
That bore the globéd fruit of Noon
In Valinor.
There are the shores of Faëry
With their moonlit pebbled strand
Whose foam is silver music
On the opalescent floor
Beyond the great sea-shadows
On the marches of the sand
That stretches on for ever
To the dragonheaded door,
The gateway of the Moon,
Beyond Taniquetil
In Valinor.
West of the Sun, east of the Moon
Lies the haven of the star,
The white town of the Wanderer
And the rocks of Eglamar.
There Wingelot is harboured,
While Eärendel looks afar
O’er the darkness of the waters
Between here and Eglamar —
Out, out, beyond Taniquetil
In Valinor afar.

Tłumaczenie

Na wschód od Księżyca, na zachód od Słońca
Stoi samotne wzgórze;
Jego stopy zanurzone są w bladozielonym morzu,
Jego wieże są białe i trwałe,
Poza Taniquetilem
W Valinorze.
Nikt tam nie przybywa poza jedyną gwiazdą
Który płynie przed Księżycem;
I są tam Dwa Nagie Drzewa
Jedno które kwitnie nocą srebrzystą,
I jedno dające rozkoszny owoc południa
W Valinorze.
Są tam brzegi krainy Faëry
Pełne księżycowego kamiennego żwiru
Gdzie piana jest jak srebrzysta muzyka
Na opalizującej podłodze
Poza wielkim morzem cieni
Na wydmach piasku
Które ciągną się aż
Do smokogłowych drzwi,
Bramy Księżyca,
Poza Taniquetilem
W Valinor.
Na Zachód od Słońca, na wschód od Księżyca
Leży przystań gwiazd,
Białe miasteczko Wędrowca
I skały Eglamaru.
Tam gdzie Wingelot ma przystań,
Kiedy Eärendel spogląda w dal
Poprzez ciemność wód
Między tutaj i Eglamar —
tam, tam, poza Taniquetilem
W Valinorrze daleko.

Etymologia

Tytuł oryginału brzmi The Shores of Faëry

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.