FANDOM


</span></table>

Ten szablon służy do dodawania przypisów bibliograficznych dotyczących informacji i cytatów pojawiających się w grach komputerowych. Może być użyty np. do uźródławiania informacji w sekcji „fabuła”.

Użycie

{{Cytuj grę komputerową
| tytuł = 
| producent = 
| miejsce = 
| wydawca = 
| data = 
| platforma = 
| wersja = 
| poziom = 
| język = 
| cytat = 
}}

{{Cytuj grę komputerową |tytuł = |producent = |miejsce = | wydawca = |data = |platforma = |wersja = |poziom = |język = | cytat= }}

Wymagane parametry

  • tytuł: tytuł gry
  • producent: kto jest autorem/producentem tego oprogramowania (np. Electronic Arts lub Departament Obrony Stanów Zjednoczonych)

Parametry opcjonalne

  • miejsce: miejsce wydania gry, najczęściej siedziba wydawcy
  • wydawca: podmiot odpowiedzialny za dystrybucję gry
  • data: data publikacji podanej wersji w formacie numerycznym YYYY-MM-DD np. 2008-10-30
  • platforma: system operacyjny czy zaznaczenie architektury kompatybilnych komputerów (lub oba); to jest, platforma gry, jeśli ma znaczenie. (Jeśli cytat jest taki sam na wszystkich platformach, ten parametr nie jest potrzebny)
  • wersja: wersja gry, jeżeli taką jest oznaczona i ma znaczenie
  • poziom: poziom / mapa / świat, z którego pochodzi cytowany materiał
  • język: język, w jakim jest wyświetlana gra (w postaci kodu dwuliterowego). Język wyświetlany jest na podstawie szablonu

.

  • cytat: tekst cytatu. Może zawierać <br /> czy inną wikizację. Cytat pokaże się po tekście "Cytat: ". Przy długich cytatach, wskazane jest zakończenie cytatu właśnie <br />, dla klarowności prezentacji całości. Szablon nie doda cudzysłowu lub kursywy. Redakcja szaty graficznej czy interpunkcji cytatu leży w gestii użytkownika i stanowi część wartości parametru.

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)

<templatedata> { "params": { "tytuł": { "description": "tytuł gry", "example": "Super Mario Bros.", "type": "content", "required": true, "suggested": true }, "producent": { "description": "kto jest autorem/producentem tego oprogramowania", "example": "Electronic Arts", "type": "content", "required": true, "suggested": true }, "miejsce": { "description": "miejsce wydania gry", "example": "Redmond, gdy wydawcą jest Microsoft", "type": "content", "suggested": true }, "wydawca": { "description": "wydawca danej gry", "example": "Microsoft", "type": "content", "suggested": true }, "data": { "description": "data publikacji podanej wersji w formacie numerycznym YYYY-MM-DD", "example": "2008-10-30", "type": "date", "suggested": true }, "platforma": { "description": "platforma, na której gra została wydana", "example": "Windows", "type": "content", "suggested": true }, "wersja": { "description": "wersja gry, jeżeli taką jest oznaczona i ma znaczenie", "example": "1.0", "type": "number", "suggested": true }, "poziom": { "description": "poziom / mapa / świat, z którego pochodzi cytowany materiał", "example": "City 17", "type": "content", "suggested": true }, "język": { "description": "język, w jakim jest wyświetlana gra w postaci kodu dwuliterowego", "example": "en", "type": "content", "suggested": true }, "cytat": { "description": "tekst cytatu", "type": "content", "suggested": true } }, "description": "Szablon służący do cytowania gier komputerowych.", "paramOrder": [ "producent", "tytuł", "miejsce", "wydawca", "data", "platforma", "wersja", "poziom", "język", "cytat" ] } </templatedata>Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.