FANDOM


</span></table> </span></table>

Użycie

Uniwersalny szablon cytowania źródeł. Jest to mocno uproszczona wersja standardowych szablonów cytowania:

,

i 

. Dzięki integracji zapewnia spójny wygląd wszystkich przypisów i pozycji bibliograficznych.

Autorzy

Wszystkie pola, w których przekazywany jest autor podlegają analizie dzięki której automatycznie określane są imiona i nazwiska. Do sterowania analizą służą cztery znaki specjalne:

znak opis przykład
średnik (;) oddziela kolejnych autorów, umożliwia podawanie więcej niż jednego autora w jednym parametrze …|… = Jan Kowalski; Adam Nowak |…
przecinek (,) oddziela kolejnych autorów albo jeśli w polu jest podany średnik to oddziela nazwisko od imion, gdy stosowany jest zapis bibliograficzny, tj. najpierw nazwisko a po nim imiona; przydatne również jeśli autor ma więcej niż jedno nazwisko …|… = Kowalski, Jan; |…
hash (#) umieszczony przed pierwszym wyrazem oznacza, że jest to nazwisko, które powinno zawsze być zapisywane przed imionami; przydatne do przekazywania autorów azjatyckich …|… = #Suzuki Ito |…
gwiazdka (*) umieszczony na początku nazwy oznacza, że analiza nazwy ma zostać wyłączona, a treść wyświetlana bez zmian; przydatne do oznaczania autorów w których wyróżnienie nazwiska i imienia jest niemożliwe, np. jest to nazwa instytucji lub autor ma tylko imię …|… = * Santa Cruz Biotechnology, Inc.; |…

W nazwach autorów można stosować wikizację np. „…|… = [[Jan Kowalski]] |…”.

Istnieją trzy pola autor, redaktor i autor r, dla których tylko następujące kombinacje w ramach jednego wywołania są poprawne:

wywołanie znaczenie
… | autor = … | … podany jest autor całości publikacji
… | redaktor = … | … podany jest redaktor całości publikacji
… | autor = … | redaktor = … | … podany jest autor rozdziału lub jakiegoś fragmentu, oraz redaktor całości publikacji
… | autor r = … | autor = … | … podany jest autor rozdziału (najczęściej wstępu lub przedmowy), oraz autor całości publikacji


pismo 
* {{Cytuj | autor = Benoit Viollet, Fabrizio Andreelli, Sebastian B. Jørgensen, Christophe Perrin, Alain Geloen, Daisy Flamez, James Mu, Claudia Lenzner, Olivier Baud, Myriam Bennoun, Emmanuel Gomas, Gaël Nicolas, Jørgen F.P. Wojtaszewski, Axel Kahn, David Carling, Frans C. Schuit, Morris J. Birnbaum, Erik A. Richter, Rémy Burcelin, Sophie Vaulont | tytuł = The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity | data = styczeń 2003 | czasopismo = The Journal of clinical investigation | doi = 10.1172/JCI16567 | wydanie = 111 (1) | pmid = 12511592 | pmc = 151837 | s = 91-8}}
 • BenoitB. Viollet BenoitB., FabrizioF. Andreelli FabrizioF., Sebastian B.S. B. Jørgensen Sebastian B.S. B., ChristopheCh. Perrin ChristopheCh., AlainA. Geloen AlainA., DaisyD. Flamez DaisyD., JamesJ. Mu JamesJ., ClaudiaC. Lenzner ClaudiaC., OlivierO. Baud OlivierO., MyriamM. Bennoun MyriamM., EmmanuelE. Gomas EmmanuelE., GaëlG. Nicolas GaëlG., Jørgen F.P.J. F. Wojtaszewski Jørgen F.P.J. F., AxelA. Kahn AxelA., DavidD. Carling DavidD., Frans C.F. C. Schuit Frans C.F. C., Morris J.M. J. Birnbaum Morris J.M. J., Erik A.E. A. Richter Erik A.E. A., RémyR. Burcelin RémyR., SophieS. Vaulont SophieS. i inni, The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity, „The Journal of clinical investigation”, 111 (1), styczeń 2003, s. 91-8, DOI10.1172/JCI16567, PMID12511592, PMCIDPMC151837.

Szablony

Gotowe zestawy do skopiowania i wypełnienia:

 • cytowanie książki
  {{Cytuj | autor= | tytuł= | wydanie= | miejsce= | wydawca= | data= | opis= | s= | isbn= }}
  {{Cytuj | autor= | rozdział= | redaktor= | tytuł= | wydanie= | miejsce= | wydawca= | data= | opis= | s= | isbn= }}
 • cytowanie artykułu z czasopisma
  {{Cytuj | autor= | tytuł= | czasopismo= | odpowiedzialność= | wydanie= | miejsce= | wydawca= | data= | s= | issn= }}
 • cytowanie strony internetowej
  {{Cytuj | autor= | tytuł=[url tytuł] | praca= | opublikowany= | data= | data dostępu= 2016-10-09}}

Należy pamiętać o usunięciu niewykorzystanych pól.

Błędy

Parametry szablonu

<templatedata> { "description": "Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji.", "params": { "autor": { "label": "Autor publikacji (imię i nazwisko)", "type": "content", "suggested": true, "required": false, "description": "Imię i nazwisko autora (alternatywa dla pól „Imię” i „Nazwisko”). W polu można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym (Imię nazwisko), jeśli autor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." }, "tytuł": { "label": "Tytuł źródła", "type": "content", "suggested": true, "required": true, "description": "Tytuł publikacji, strony internetowej lub nazwa oprogramowania. Może linkować jak w kodzie źródłowym (tytuł) jeśli dzieło ma artykuł w Wikipedii. Można również podać link zewnętrzny ([url tytuł]) jeśli cytujemy stronę internetową lub treść dzieła jest dostępna w Internecie, np. na Google Books. Jeśli podany jest link zewnętrzny należy podać także pole „data dostępu”." }, "czasopismo": { "label": "Czasopismo", "type": "content", "suggested": false, "required": false, "description": "Nazwa czasopisma lub gazety. Może linkować jak w kodzie źródłowym (czasopismo lub [url czasopismo])." }, "data": { "label": "Data", "type": "string", "suggested": true, "required": false, "description": "Data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD. Daty niepełne, czyli sam rok lub rok i miesiąc są również akceptowane." }, "data dostępu": { "label": "Data dostępu", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "autovalue": "2017-05-26" }, "isbn": { "label": "ISBN", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Identyfikator ISBN książki." }, "issn": { "label": "ISSN", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Numer ISSN wydawnictwa ciągłego (czasopisma), dostępny również dla tomów książek wydawanych w wydaniach ciągłych, jak np. roczniki statystyczne, np. 1640-3630." }, "rozdział": { "label": "Tytuł rozdziału", "type": "content", "suggested": false, "required": false, "description": "Pełny tytuł rozdziału publikacji" }, "redaktor": { "label": "Redaktor (imię i nazwisko)", "type": "content", "suggested": false, "required": false, "description": "Imię i nazwisko redaktora. W parametrze można przekazać wielu redaktorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym (Imię nazwisko), jeśli redaktor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." }, "wydanie": { "label": "Wydanie", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Cytowane wydanie (ang. issue) podawane w przypadku czasopisma lub jeśli nie była to pierwsza publikacja książki. W przypadku cytowania czasopisma zapis w postaci 'xxx (yyy)' zostanie zinterpretowany jako 'wolumin=xxx' oraz 'wydanie=yyy'." }, "inni": { "label": "Inni autorzy", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Używane przy wymienianiu innych twórców dzieła. Kilku twórców oddzielamy średnikami. Należy na końcu zaznaczyć ich funkcję jako np. (tłum.), (red.), (ilustr.)" }, "opis": { "label": "Dodatkowy opis", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Pozwala umieścić dalszy opis źródła, na przykład numer tomu, części, nazwa serii." }, "miejsce": { "label": "Miejsce wydania", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Miejsce wydania książki lub czasopisma." }, "wydawca": { "label": "Wydawnictwo", "type": "content", "suggested": false, "required": false, "description": "Wydawca książki lub czasopisma – można linkować do istniejącego artykułu o wydawnictwie." }, "s": { "label": "Strony, kolumny itp.", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Wskazuje na pierwszą stronę lub zakres stron, które były źródłem informacji (np. 580 lub 580-594). Szablon automatycznie wstawia skrót s., chyba, że wartość nie jest liczbą dziesiętną. Nie należy tu podawać całkowitej liczby stron w książce." }, "odpowiedzialność": { "label": "Odpowiedzialność", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Osoba odpowiedzialna prawnie za treść wydawnictwa ciągłego. Redaktor naczelny, ciało zbiorowe itp. W przypadku CD-Action: Zbigniew Bański – redaktor naczelny." }, "praca": { "label": "Praca", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Jeśli źródło jest częścią większej pracy, podaj jej tytuł tutaj. Stosowane głównie dla stron internetowych." }, "opublikowany": { "label": "Nazwa serwisu", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Nazwa linkowanego serwisu lub portalu internetowego, np. prezydent.pl, stat.gov.pl, polskieradio.pl." }, "autor r": { "label": "Autor rozdziału (imię i nazwisko)", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Imię i nazwisko autora rozdziału (alternatywa dla pól imię r i nazwisko r), najczęściej wstępu lub przedmowy – jest to rzadki przypadek stosowany głównie w książkach. W parametrze można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym Imię nazwisko), jeśli autor ma artykuł w Wikipedii, który go omawia." }, "typ nośnika": { "label": "Typ nośnika", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Rodzaj nośnika publikacji w formie elektronicznej." }, "doi": { "label": "DOI", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Digital object identifier, np. 10.1016/j.coi.2004.08.001." }, "lccn": { "label": "LCCN", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Identyfikator LCCN książki w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych." }, "pmid": { "label": "PMID", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Identyfikator bazy PubMed." }, "pmc": { "label": "PMC", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Identyfikator PMC." }, "bibcode": { "label": "Bibcode", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Identyfikator Bibcode." }, "oclc": { "label": "OCLC", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Numer identyfikacyjny w Online Computer Library Center, np. 3185581." }, "arxiv": { "label": "Identyfikator arXiv", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Numer identyfikacyjny w elektronicznym archiwum naukowych preprintów." }, "id": { "label": "Identyfikator niestandardowy", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Niestandardowy identyfikator czasopisma. Pamiętaj o podaniu typu identyfikatora, nie tylko samego numeru." }, "url": { "label": "URL", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Adres URL strony." }, "archiwum": { "label": "Archiwum", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Adres URL archiwum strony." }, "zarchiwizowano": { "label": "Data archiwizacji", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Data zarchiwizowania strony." }, "cytat": { "label": "Cytat", "type": "content", "suggested": false, "required": false, "description": "Cytat – może zawierać tag <br /> czy inną wikizację. Cytat pokaże się po tekście 'Cytat: '. Przy długich cytatach, wskazane jest zakończenie cytatu właśnie <br />, dla klarowności prezentacji całości. Szablon nie doda cudzysłowu lub kursywy. Redakcja szaty graficznej czy interpunkcji cytatu leży w gestii użytkownika i stanowi część wartości parametru." }, "język": { "label": "Język", "type": "string", "suggested": false, "required": false, "description": "Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{{2}}}, np. pl, en, de. Jeśli publikacja jest wielojęzyczna to można przekazać więcej kodów oddzielając je znakami odstępu." }, "odn": { "label": "Odnośniki", "type": "string", "description": "Wartość tak umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu Szablon:Odn. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie Szablon:Anchor.", "autovalue": "tak" } }, "maps": { "citoid": { "edition": "wydanie", "url": "url", "title": "tytuł", "subject": "tytuł", "publisher": "wydawca", "publicationTitle": "czasopismo", "websiteTitle": "opublikowany", "blogTitle": "opublikowany", "forumTitle": "opublikowany", "seriesTitle": "opublikowany", "date": "data", "accessDate": "data dostępu", "location": "miejsce", "place": "miejsce", "ISSN": [ "issn" ], "ISBN": [ "isbn" ], "PMCID": "pmc", "PMID": "pmid", "pages": "s", "volume": "wydanie", "series": "opis", "issue": "wydanie", "DOI": "doi", "language": "język", "author": "autor", "editor": "redaktor" } }, "paramOrder": [ "autor", "autor r", "redaktor", "rozdział", "tytuł", "czasopismo", "data", "data dostępu", "isbn", "issn", "wydanie", "inni", "opis", "miejsce", "wydawca", "s", "odpowiedzialność", "praca", "opublikowany", "typ nośnika", "doi", "lccn", "pmid", "pmc", "bibcode", "oclc", "arxiv", "id", "url", "archiwum", "zarchiwizowano", "cytat", "język", "odn" ], "format": "inline" } </templatedata>

Dostosowywanie

Ostateczny wynik działania szablonu zawiera niektóre fragmenty opakowane w znaczniki <span>. W zależności od zawartości mają one przypisany atrybut klasy, który może być wykorzystany w Kaskadowe arkusze stylów do dostosowania wyglądu według własnych upodobań. Lista dostępnych klas jest następująca:

nazwa klasy zawartość znacznika uwagi
.cite-lastname nazwisko autora
.cite-name-before imię lub imiona autora umieszczone przed nazwiskiem widoczne w przypisach, a ukryte w treści głównej i bibliografii
.cite-name-after imię lub imiona autora umieszczone po nazwisku ukryte w przypisach, a widoczne w treści głównej i bibliografii
.cite-name-full imię lub imiona autora
.cite-name-initials inicjały imienia ukryte
.cite-more-full jeśli autorów jest więcej niż trzech to drugi i kolejni autorzy są umieszczani w osobnej grupie pozwala to na ich łatwe ukrycie i zastąpienie tekstem i inni


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.