FANDOM


Jest to słownik quenyi - języka Elfów Wysokiego Rodu.

Wymowa

Oprócz normalnych samogłosek istnieją samogłoski długie zapisywane z akcentem á é .... Samogłoski z kropeczkami ä ë ... wymawiamy normalnie. (Zostały wprowadzone ze względu na Anglików którzy skracają samogłoski na końcu słów lub stosują dyftongi). Samogłoski podwójne krótkie bez znaków łączy się np oi wymawia się jak oj, a ou jak oł.

Litera c zawsze czytana jest jak k. Litera h w zbitkach jest niema oprócz th które wymawiane jest jak w angielskim think. Nieme h jest także w hl i hr ( początkowo wymawiano je jak l i r bezdźwięczne, szeptane). Litera w jest czytana jak ł, w przypadku hw można ją poprzedzić krótkim przydechem. Zbitka hy czytana jest miękko jak chi. Qu czytamy jak kł. Litera ñ jest wymawiana jak normalne n zachowując pisownię archaiczną czytaną dawniej tylnojęzykowo (jak ng). Taki dźwięk czyta się dalej w nc ng nq. Jeśli jednak ng jest w środku wyrazu trzeba czytać wyraźnie oddzielnie. V czytamy jak w.

Akcent słów dłuższych stawia się zazwyczaj na drugiej sylabie od końca chyba że jest to pojedyncza samogłoska krótka z pojedynczą spółgłoską, wtedy akcent przechodzi na trzecią od końca (np. vestalë). Samogłoski podwójne traktuje się jak jedną długa. Szybka mowa uznawana jest przez elfy za wybitną.

Spis słów

A

 • á (wariant a), partykuła rozkazująca; łączy się z formą czasownika podobną do bezokolicznika (np. á carë! "zrób!")
 • aelin, rzecz. "staw, jeziero"
 • aina, przym. "święty"
 • airita-, czas. "święcić" (czas przeszły airitánë)
 • aiwë, rzecz. "ptak" (oznacza przede wszystkim małe ptaki)
 • alassë, rzecz. "radość"
 • alcar, rzecz. "chwała"
 • alda, rzecz. "drzewo"
 • alta, przym. "wielki" (= duży, odnosi się tylko do wielkości fizycznej)
 • alya, przym. "bogaty"
 • Ambar, rzecz. "świat" (najwyraźniej traktowany jako nazwa własna)
 • ambo, rzecz. "wzgórze"
 • an, spój. i przyim. "dla, gdyż" (w tym kursie tylko w drugim znaczeniu)
 • an-, przedrostek stopnia najwyższego
 • Anar, rzecz. "Słońce" (najwyraźniej traktowane jako nazwa własna)
 • ando, rzecz. "brama"
 • ango (angu-), rzecz. "wąż"
 • anna, rzecz. "dar"
 • anta- czas. "dawać", nieregularny czas przeszły ánë (chociaż regularna forma ?antanë być może jest również dozwolona)
 • anto, rzecz. "usta"
 • anwa, przym. "rzeczywisty, konkretny, właściwy"
 • apa, przyim. "po"
 • ar, spój. "i"
 • aran, rzecz. "król"
 • arwa, przym. "posiadający", "kontrolujący", "mający", łączy się z dopełniaczem
 • Atan, rzecz. "Człowiek" 
 • atta, licz. główny "dwa"; attëa, licz. porządkowy "drugi" (zastępujące wcześniejsze tatya, atya)
 • aurë, rzecz. "dzień" (okres światła słonecznego, nie 24-godzinna doba)
 • auta- "opuścić, odejść", czas przeszły oantë a perfekt oantië jeśli chodzi o fizyczne opuszczenie jednego miejsca i przejście do innego ale czas przeszły vánë i perfekt avánier przy znikaniu albo umieraniu.
 • áva "nie!", partykuła rozkazująca á + przeczenie -va; forma áva łączy się z formą czasownika podobną do bezokolicznika i oznacza rozkaz przeczący (np. áva carë "nie rób [tego]!"

C

 • cainen, licz. główny "dziesięć"
 • caita-, czas. "leżeć"
 • cala, rzecz. "światło"
 • calima, przym. "jasny"
 • canta, licz. główny "cztery"; cantëa, licz. porządkowy "czwarty"
 • cap-, czas. "skakać"
 • car-, czas. "robić"
 • carnë, przym. "czerwony" (również forma czasu przeszłego czasownika car-)
 • cen- czas. "widzieć"
 • cenda-, czas. "czytać"
 • cilya, rzecz. "rozpadlina, wąwóz"
 • cirya, rzecz. "statek"
 • coa, rzecz. "dom"

E

 • ëa, czas. "jest" = "istnieje", czas przeszły engë, czas przyszły być może euva
 • ehtë (być może z rdzeniem ehti-), rzecz. "włócznia"
 • Elda, rzecz. "Elf"
 • elen, rzecz. "gwiazda" 
 • elmë, zaim. emfatyczny "my", wyłączny. (Forma elmë nie jest potwierdzona w opublikowanych materiałach, lecz wywiedziona od odpowiadającej końcówki -lmë. Potwierdzony zaimek emfatyczny dla wyłącznego "my" brzmi emmë, lecz zawierające go teksty zostały napisane zanim Tolkien zmienił zdanie w sprawie tej końcówki z -mmë to -lmë.)
 • elyë, zaim. emfatyczny. "ty"
 • elvë, zaim. emfatyczny. "my", włączny. (Forma elvë nie jest potwierdzona w opublikowanych materiałach, lecz wywiedziona od odpowiadającej końcówki -lvë.)
 • en, przysł. "chwała"
 • engë, patrz ëa
 • engwë, rzecz. "rzecz"
 • enquë, licz. główny "sześć"; enquëa, licz. porządkowy "szósty"
 • enta, zaim. wskazujący "tamten [ów]" (w odniesieniu do jakiegoś przyszłego momentu)
 • envinyata-, czas. "odnawiać"
 • equë, czas. "mówi, powiedział(a)" (bezczasowy czasownik wprowadzający cytaty)
 • et, przyim. "poza, naprzód" (w połączeniu z ablativusem: "na zewnątrz")
 • euva, patrz ëa

F

 • farya-, czas. "wystarczać", czas przeszły farnë
 • fëa-, rzecz. ''duch, dusza''
 • fir-, czas. "umierać, wygasać"
 • firin, przym. "martwy" (nie mylić z firin "umieram", 1. osobą aorystu czasownika fir-)
 • Formen, rzecz. "północ" (strona świata, najwyraźniej traktowana jako nazwa własna)
 • forya, przym. "prawy" (kierunek)

H

 • haira, przym. "daleki, odległy"
 • halla, przym. "wysoki"
 • harma, rzecz. "skarb"
 • harna-, czas. "ranić"
 • harya-, czas. "posiadać, mieć"
 • hen (hend-), rzecz. "oko"
 • heru, rzecz. "władca"
 • hir-, czas. "znajdować"
 • hlar-, czas. "słyszeć"
 • hosta-, czas. "zbierać, gromadzić"
 • hrávë, rzecz. "ciało (substancja)"
 • hrívë, rzecz. "zima"
 • hroa, rzecz. "ciało"
 • Hyarmen, rzecz. "południe" (strona świata, najwyraźniej traktowane jako nazwa własna)
 • hyarya, przym. "lewy"

I

 • i, 1) rodzajnik określony (ang. "the"); 2) zaim. względny "który"
 • ilya, rzecz./przym. "wszystko, każdy". Przed rzeczownikiem w lp oznacza "każdy", np. ilya Elda "każdy Elf", natomiast występujące samo znaczy raczej "wszystko". Przed rzeczownikiem w lm ilya oznacza również "wszystkie"; w tym przypadku odmienia się jak przymiotnik, przyjmując formę ilyë, lm. ilyë tier "wszystkie ścieżki" (Namárië)
 • imbë, przyim. "pomiędzy"
 • inyë, zaim. emfatyczny "ja"
 • írë, spój. "kiedy" (nie partykuła pytająca)
 • Isil, rzecz. "księżyc" (najwyraźniej traktowany jak nazwa własna)
 • ista-, czas. "wiedzieć", nieregularny czas przeszły sintë. Przed bezokolicznikiem czasownik ten może być używany jako "umieć"

K

 • kaime, "mieszkanie", "dom"
 • kasientule, "z nałożonym hełmem"
 • kaune, "grób"
 • kaure, "strach"
 • koite, "coś żywego", "zwierzę", "stworzenie"
 • kulusta, "złota moneta"

L

 • lá, 1) przeczenie "nie", 2) przyim. "poza", używany również w porównaniach
 • laita-, czas. "błogosławić, chwalić"
 • lala-, czas. "śmiać się"
 • laman (lamn-), rzecz. "zwierzę" (forma rdzenia może również brzmieć po prostu laman-)
 • lambë "język" (= mowa; "język" jako część ciała to lamba)
 • lanta-, czas. "upadać, spadać"
 • le, zaim. niezależny "wy", prawdopodobnie w tej samej formie używany jako dopełnienie. (w niektórych wersjach quenyi, le stanowi zarówno pojedyncze "ty", jak i mnogie "wy", ale Tolkien mógł wprowadzić też lye jako osobną formę pojedynczą, pozostawiając le jedynie w formie mnogiej.) 
 • lelya-, czas. "iść, podążać, podróżować", nieregularny czas przeszły lendë, perfekt [e]lendië
 • lempë, licz. główny "pięć"; lempëa, licz. porządkowy "piąty"
 • lendë, forma czasu przeszłego od lelya
 • lerta-, czas. "móc" w znaczeniu "mieć pozwolenie"
 • lerya-, czas. "uwolnić, puścić"
 • lië, rzecz. "lud" (grupa etniczna lub rasa)
 • limpë, rzecz. "wino" (w świecie Tolkiena również pewien specjalny napój Elfów lub Valar)
 • linda-, czas. "śpiewać"
 • linta, przym. "szybki" (potwierdzony tylko w formie mnogiej: lintë)
 • lómë (lómi-), rzecz. "noc"

M

 • ma, potencjalna partykuła pytająca
 • má, rzecz. "dłoń"
 • macil, rzecz. "miecz"
 • mahta-, czas. "walczyć"
 • mal, spój. "ale"
 • mallë, rzecz. "droga, ulica"
 • malta, rzecz. "złoto"
 • man, zaim. pytający "kto?"
 • mana, zaim. pytający "co?" (według jednej interpretacji zdania, w którym się pojawia)
 • manen, zaim. pytający "jak?"
 • mapa-, czas. "chwytać, łapać"
 • mar-, czas. "mieszkać"; "żyć" gdzieś w znaczeniu zamieszkiwania
 • mára, przym. "dobry" (w znaczeniu "użyteczny", nie jako ocena moralna)
 • mat-, czas. "jeść"
 • me, zaim. niezależny "my" (wyłączny, por. końcówkę -lmë), prawdopodobnie ta sama forma używana jest jako dopełnienie "nas". Często występuje z końcówkami przypadków (np. celownik men "nam").
 • mel-, czas. "kochać" (jak przyjaciel)
 • Menel, rzecz. "firmament, niebo, niebiosa" (najwyraźniej traktowane jako nazwa własna)
 • menta-, czas. "wysyłać"
 • mer-, czas. "życzyć sobie, chcieć"
 • metya-, czas. "zakończyć (coś)"
 • mindon, rzecz. "(wielka) wieża"
 • minë, licz. główny "jeden"; minya, licz. porządkowy "pierwszy"
 • minquë, licz. główny "jedenaście"
 • minya, licz. porządkowy "pierwszy" (por. minë)
 • mir, przyim. "do (wnętrza)"
 • mól, rzecz. "niewolnik"
 • morë, przym. "czarny"
 • mornië, rzecz. "ciemność"
 • muilë, rzecz. "tajność"

N

 • ná, czas. "jest" (nar "są"), czas przyszły nauva "będzie"; patrz również né.
 • namárië, "żegnaj", "bądź zdrów" (zob. Namárië)
 • namba, rzecz. "młot"
 • Nauco, rzecz. "Krasnolud"
 • nauva, patrz ná
 • né sugerowana forma przeszła ná "jest", zatem "był"
 • nehte, przym. "wąski"
 • neldë, liczebnik główny "trzy"; nelya (później również neldëa), licz. porządkowy "trzeci"
 • nér (ner-), rzecz. "mężczyzna" (osobnik męski rasy rozumnej)
 • nertë, licz. główny "dziewięć"; nertëa, licz. porządkowy "dziewiąty"
 • ni, zaim. niezależny "ja", często występujący z końcówkami przypadków (np. celownik nin "mi"). Forma dopełnieniowa nye "mnie"
 • nilmë, rzecz. "przyjaźń"
 • ninquë, przym. "biały"
 • nís (niss-) "kobieta" (osobnik żeński rasy rozumnej)
 • noa, rzecz. "pomysł, idea"
 • nómë, rzecz. "miejsce"
 • nórë, rzecz. "kraj" (związany z konkretnym ludem)
 • nu, przyim. "pod"
 • nulda, przym. "tajny"
 • Númen, rzecz. "zachód" (strona świata, najwyraźniej traktowany jako nazwa własna)
 • núra, przym. "głęboki"
 • nurta-, czas. "kryć"
 • nye, zaimek w dopełnieniu. "mnie" (por. ni)

O

 • oantë, oantië, formy czasu przeszłego i perfektu od auta
 • ohtar, rzecz. "wojownik"
 • óla-, czas. bezosobowy "śnić się"
 • ondo, rzecz. "kamień" (jako materiał lub przedmiot)
 • or- (także ora-), czas. bezosobowy "skłaniać, pobudzać" (używany z celownikiem by wyrazić "[ktoś] jest skłaniany [do zrobienia czegoś]").
 • or, przyim. "nad, ponad"
 • oron (oront-), rzecz. "góra"
 • orta-, czas. "wznosić się", również jako czasownik przechodni: "wznosić, podnosić"
 • osto, rzecz. "(ufortyfikowane) miasto" (to słowo może oznaczać również fortecę)
 • otso, licz. główny "siedem"; otsëa, licz. porządkowy "siódmy"

Q

 • qalma, "śmiertelny"
 • queluma, "źródło", "coś oryginalnego"
 • quimea, "kobiecy"

P

 • palu-, czas. "rozciągać się"
 • parma, rzecz. "książka"
 • pé, rzecz. "warga", mianownik liczby podwójnej peu
 • pella, postpozycja "poza"
 • pol- "być (fizycznie) zdolnym do czegoś", normalnie tłumaczone jako "móc" (jeśli chodzi o zdolność fizyczną: nie "móc" w znaczeniu "mieć pozwolenie", co brzmiałoby raczej lerta-)
 • polda, przym. "(fizycznie) silny, krzepki"
 • pusta-, czas. "kończyć (się)"
 • quainëa, licz. porządkowy "dziesiąty" (według pewnego późnego źródła; sugeruje inne słowo niż cainen jako liczebnik "dziesięć")
 • quen, zaim. nieokreślony "ktoś"
 • quet-, czas. "mówić"

R

 • rá (ráv-), rzecz. "lew"
 • rac-, czas. "łamać"
 • ramba, rzecz. "mur"
 • ranco (rancu-), rzecz. "ręka"
 • rassë "róg" (szczególnie żyjącego zwierzęcia, ale używany również w odniesieniu do gór)
 • rasta, licz. główny "dwanaście" (stworzony na podstawie rdzenia RÁSAT, który został podany osobno, bez jakichkolwiek form pochodnych)
 • rimba, przym. "liczny" (w tym kursie tłumaczony "wiele", gdy pojawia się w formie mnogiej rimbë w połączeniu z rzeczownikiem w liczbie mnogiej)
 • rist, rzecz. ''rąbać, ciąć''
 • rocco, rzecz. "koń" (szybki koń wierzchowy)
 • roita-, czas. "ścigać"
 • Rómen, rzecz. "wschód" (strona świata, najwyraźniej traktowana jako nazwa własna)
 • roquen, rzecz. "rycerz"
 • ruc- czas. "czuć strach lub przerażenie", również stosowane jako "bać się" i wtedy używane w zwrocie "od" obiektu wypełniającego strachem (prawdopodobnie znaczy to, że dopełnienie powinno występować w ablativusie)
 • ruhta-, czas. "przerażać, straszyć"

S

 • sa, partykuła "że" wprowadzająca zdania podrzędne (według nieco wątpliwego źródła)
 • saila, przym. "mądry"
 • sambë, rzecz. "pokój, pomieszczenie"
 • sangwa, rzecz. "trucizna"
 • sar (sard-), rzecz. "(mały) kamień"
 • seldo, rzecz. ?"chłopiec" (Tolkien nie podał tu dokładnego tłumaczenia, lecz słowo to cytowane jest przy dyskusji nad quenejskimi słowami oznaczającymi "dziecko", a seldo zdaje się być formą męską
 • seler (sell-), rzecz. "siostra"
 • sérë, rzecz. "pokój" (w znaczeniu "brak wojny")
 • sil-, czas. "świecić" (białym lub srebrnym światłem)
 • sina, zaim. wskazujący "ten"
 • sinomë, przysł. "w tym miejscu" lub prosto "tutaj"
 • sírë, rzecz. "rzeka"
 • suc-, czas. "pić"

T

 • ta, zaim. niezależny "to" albo "tamto" prawdopodobnie w tej samej formie używany jako dopełnienie; allativus tanna może być używany jako "w tamtym kierunku". (W innej wersji quenyi, ta oznacza "one, ich" w odniesieniu do rzeczy nieożywionych. Porównaj te.)
 • talan (talam-), rzecz. "podłoga"
 • tana, zaim. wskazujący "tamto"
 • tári, rzecz. "królowa"
 • tasar, rzecz. "wierzba"
 • tatya, (archaiczny) licz. porządkowy "drugi" (w pewnym późniejszym źródle Tolkien napisał, że Elfowie zastąpili w końcu tatya słowem attëa, por. atta "dwa")
 • taura, przym. "potężny"
 • te, zaim. niezależny "ich" (według jednego źródła odnosi się tylko do osób; porównaj ta).
 • tec-, czas. ""pisać
 • telda, przym. "ostatni"
 • tenna, przyim. "aż, dopóki"
 • ter, przyim. "przez"
 • tir-, czas. "obserwować, pilnować"
 • tiuca, przym. "gruby"
 • tolto, licz. główny "osiem"; toltëa, licz. porządkowy "ósmy"
 • toron (torn-), rzecz. "brat"
 • tul-, czas. "przychodzić"
 • tulta-, czas. "przyzywać"
 • tur-, czas. "kierować, kontrolować, dzierżyć"
 • tye, zaim. niezależny w dopełnieniu "ty", "ciebie" (forma zażyła)

U

 • ú, przyim. "bez" (zazwyczaj łączy się z dopełniaczem)
 • ulya-, czas. "lać (się)" (czas przeszły przechodni ulyanë, nieprzechodni ullë)
 • um-, czas. przeczący "nie robić" albo "nie być", czas przeszły úmë, czas przyszły úva
 • úmëa, przym. "zły"
 • urco (urcu-), rzecz. "straszydło" (w świecie Tolkiena również "Ork")
 • úva, czas przyszły czasownika przeczącego (patrz um-)

V

 • vánë, czas przeszły od auta
 • vanwa nazywany jest "imiesłowem biernym" od auta-, lecz jest tak nieregularny, że równie dobrze można go traktować jako niezależny przymiotnik; oznacza "miniony, przeszły"
 • vanya, przym. "piękny, ładny"
 • varya-, czas. "chronić"
 • ve, przyim. "jak"
 • vendë, rzecz. "panna"
 • veru, rzecz. w liczbie podwójnej "(żonata) para, mąż i żona, małżonkowie" 
 • verya-, czas. "odważyć się" 
 • Voronwë, rzecz. "lojalność" 

Y

 • ya, zaim. względny "który", często otrzymuje końcówki przypadków; jako zaimek względny wymienny z i 
 • yá, postpozycja (?) "(ileś czasu) temu" (polski odpowiednik jest w każdym razie postpozycją) 
 • yal, rzecz. "wezwanie" 
 • yána, rzecz. "święte miejsce, sanktuarium" 
 • yana, zaim. wskazujący "tamten" = "poprzedni" (w odniesieniu do jakiegoś przeszłego czasu) 
 • yondo, rzecz. "syn" 
 • yulma, rzecz. "puchar" 
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.