FANDOM


Rohirrimowie – lud zamieszkujący Rohan.

HistoriaEdytuj

Pierwotnym terenem, na którym mieszkali, były okolice źródła Anduiny, pomiędzy najdalszymi szczytami Gór Mglistych, a północnym skrajem Mrocznej Puszczy. W czasach panowania króla Gondoru Eärnila II przenieśli się na tereny pomiędzy Samotną Skałą, a rzeką Gladden. W tamtych czasach nazywali siebie Éothéodami.

W 2510 roku TE rozegrała się Bitwa na Polach Celebrantu, w której Éothéodzi pod wodzą Eorla wspomogli wojska namiestnika Gondoru, Ciriona. Ich odsiecz rozstrzygnęła o zwycięstwie nad Easterlingami. Cirion, w podzięce za pomoc, ofiarował im obszar Calenardhonu.

Od tej pory nowych mieszkańców tych ziem Gondorczycy nazwali Rohirrimami. Calenardhon zyskał nazwę Rohanu, Éothéodzi zaś zaczęli o sobie mówić Eorlingowie – Lud Eorla.

CharakterystykaEdytuj

Rohirrimowie byli jasnowłosi, mieli też jasną cerę. Umierali naturalnie w wieku około osiemdziesięciu lat, przy czym pozostawali sprawni do starości. Zachowywali stare tradycje i obyczaje, a pisali archaiczną wersją Cirthu. J.R.R. Tolkien oparł kreację Rohirrimów na mieszkańcach wczesnośredniowiecznej Brytanii, np. język Rohanu jest odpowiednikiem staroangielskiego. Ważną różnicą jest jednak to, że Rohirrimowie zatrzymali cechy stepowego ludu swoich przodków, Nortów: byli ludem kontynentalnym, słynęli jako wyśmienici jeźdźcy i ujeżdżacze dzikich koni. Ten styl został utrzymany w ekranizacji Petera Jacksona.

EtymologiaEdytuj

Rohirrimowie to w sindarinie Władcy Koni. Przez orków nazywani byli Ludźmi Koni.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.