Śródziemie Wiki
Śródziemie Wiki

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:IESW/data/opis

return {
	["Test"]={
		["Test"]='Test'
	},
	["forms"]={
		["Test"]='Test'
	}
}