FANDOM


Hobbicki – dialekt Westronu używany przez hobbitów w Shire.

Hobbicki pierwotny język był zbliżony do języka Éothéodów następnie wzbogacony o niektóre pojęcia Dunlendingów po czym wyparty przez Westron, zachowując sporo archaicznych słów i zwrotów. To spowodowało, że Merry zauważył wiele podobieństw z językiem rohirrickim.

Dialekt hobbicki nie był tak rozwinięty i dostojny jak język używany w Gondorze czy Rivendell. Zawierał wiele archaizmów i uproszczeń. Hobbickie formy oficjalne były też przez używających Westronu rozpoznawane jako bardzo nieformalne, co spotkało się ze zdziwieniem gdy Pippin rozmawiał z Denethorem.

Każda rodzina, czy klasa hobbitów miała własne zwyczaje nadawania nazw własnych wywodząc je od wyrażeń historycznych, bitewnych, codziennych, a także kwiatów, biżuterii czy też używając krótkich form o znaczeniu zagubionym. Najwięcej słów unikalnych dla dialektu hobbickiego związana jest z nazwami własnymi, a także nazwami miesięcy, dni itp.

Zobacz też: Słownik hobbickiego

Ciekawostki Edytuj

  • Poznając język, musimy zwrócić uwagę na konflikt wynikający z przetłumaczenia go w pełni z nazwami na język angielski. Dlatego też mamy mało informacji jak brzmiał on w oryginale. Np. słowo hobbit, pochodzące od rohirrickiego holbytlan (słowo staro angielskie a obecnie "hole-builders") - jest w całości przetłumaczone. Brzmiało ono Kuduk a pochodziło od wyrażenia rohirrickiego brzmiącego Kûd-dûkan (dziura/jama - drążenie/zamieszkiwanie). Chcąc tłumaczyć wg wzorów Tolkiena na język polski powinniśmy użyć być może formy zbliżonej do np. "dziurnik" lub "jamniak". (W Westronie używano określenia banakil przetłumaczonego na halfling od słow ban(a) - pół). Z powodu przetłumaczeń, nie mamy wiedzy co do wielu słów, znając je jedynie w angielskiej transkrypcji.
  • Dialektami zbliżonymi do hobbickiego były dialekt z Bree (tłumaczony na wschodnio-bretoński) i dialekt z Bucklandu (tłumaczony na celtycki). Pierwotny hobbicki tłumaczony był na walijski, a nazwy Fallohidów na frankoński (stary wyższy germański). Imiona pochodzące z języków elfickich tłumaczone były na łacinę (np. Gerontius, Paladin czy Peregrin Tukowie).