FANDOM


Axantur (395 DE - ? DE) – trzecie, najmłodsze dziecko Nolondila. Był kuzynem czwartego króla Númenoru, Tar-Elendila. Miał troje dzieci: córkę Lindissë (ur. 551 DE) oraz dwóch synów – Ardamira (ur. 562 DE) i Cemendura (ur. 575 DE). Dzięki potomkom tego ostatniego, rodzina ponownie związała się z rodziną królewską, dzięki Hallacarowi, który został mężem królowej Tar-Ancalimë i ojcem króla Tar-Anáriona.