FANDOM


Królestwo Arthedain – królestwo Dúnedainów (potomków Númenorejczyków), jedno z trzech Królestw Północnych po upadku Arnoru, obok królestw Cardolanu i Rhudauru, będące jednocześnie najsilniejszym z nich. Było ostatnim, które uległo zagładzie w wyniku wojny z Czarnoksiężnikiem z Angmaru. W królestwie tym panowali królowie Arthedainu, potomkowie Isildura.

PołożenieEdytuj

Arthedain znajdował się w Eriadorze, jego zachodnią granicą była rzeka Lhûn, natomiast na południowym wchodzie ograniaczała go Baranduina. Znajdowały się tam takie miasta jak: Annúminas, Fornost, Bree oraz twierdza Amon Sûl.

Historia Edytuj

Geneza powstania Edytuj

Powstanie Arthedainu i innych dúnedaińskich Północnych Królestw, wiąże się ze sprawą sukcesji i konfliktu w łonie dynastii Isildura. Podczas panowania dziewiątego króla Arnoru Eärendura, w konflikt popadli jego trzej synowie, każdy z nich nie znosił drugich i uważał że to jemu należy się dziedzictwo i tron Arnoru. Sytuacja się zaostrzała i nic nie było w stanie pojednać skłóconych synów. Kiedy 861 roku Trzeciej Ery zmarł król Eärendur, w tych okolicznościach zgodnie z prawem, jego najstarszy syn Amlaith, miał zostać nowym już dziesiątym królem Arnoru i panem wszystkich Północnych Dúnedainów. Jednak jego młodsi bracia odmówili mu poparcia, tym sposobem zaczął się kryzys sukcesji, a koronacja została odroczona. Konflikt coraz bardziej się zaostrzał, wizja wojny domowej która mogła by wyniszczyć Arnor była niesamowicie realna, tak więc Amlaith zgodził się na kompromis. Zaproponował podział królestwa pomiędzy sobą a braćmi, w ten sposób każdy z nich mógł zostać królem i zyskać władzę.

Bracia zawali między sobą porozumienie i w 861 TE podzielili królestwo Arnoru na trzy królestwa i rozpoczął się okres rozbicia dzielnicowego na północy. Najstarszy Amlaith objął centralny Arnor z dobrymi i rozległymi ziemiami z wieloma miastami i twierdzami, między innymi w granicach Amlaitha zostały takie miasta jak Annúminas, Fornost i Bree oraz stojąca na trójstyku twierdza Amon Sûl razem ze znajdującym się tam Palantírem (po za tym zachował palantír w Annúminas). Oprócz tego jemu, jako najstarszemu, przysługiwało wiele praw i przedmiotów, zachował między innymi wszelkie artefakt i przedmioty związane z dawnymi królami, zachował resztki Narsila, Pierścień Barahira, Berło Annúminas i diadem Elendilmir (symbol władzy arnorskiej). Królestwo Amlaitha zostało nazwane Arthedainem, i ze wszystkich Północnych Królestw było najsilniejsze i uważane za spuściznę Arnoru, gdyż królowie Arthedainu wywodzący się od pierworodnego Amlaitha. Jego bracia stworzyli swoje własne królestwa, jeden z nich objął ziemie południowych wzgórzach pomiędzy rzeką Brandywina (cały obszar na wschód od niej) i rzeką Mitheithel (wszystko na zachód od niej) Wschodnim Gościńcem (na północy) aż do morza na południu i brzegi Gwathló na wschodzie, biorąc pod piecze Krainę Kurhanów, miejsce gdzie chowano wszystkich Arnorczyków, tak powstało królestwo Cardolanu. Ostatni zaś objął wschodnie kresy i tamtejsze ziemie tworząc królestwo Rhudauru, który obejmowało najbiedniejsze ziemie pokryte wzgórzami i terenami podgórskimi.

Epoka pokoju Edytuj

Podział królestwa zapobiegł wojnie domowej, choć źródło konfliktu jeszcze się nie zakończyło, królestwa i bracia panujący za sobą nie przepadali. Pierwsze lata Arthedainu ubiegły błogo i spokojnie. Amlaith nie lubiący stolicy, wyludnianego i podniszczonego Annúminas, przeniósł dwór i stolicę do znacznie większego i potężniejszego miasta Fornostu, który stał się centrum Północy. Zyskał sobie tym samym przydomek Amlaith z Fornostu. Mimo wszystko młodsi bracia uważali, że ich przydział jest znacznie mniejszy i ich najstarszy brat wziął za dużo, drobne konflikty i waśnie się nasilały, każda ze stron miała chrapkę na Wichrowe Wzgórza, łącznie z potężną twierdzą Amon Sul i ukryty tam Palantírem, mimo to Amlaith zdołał utrzymać wzgórza dla siebie.

Pierwszy król Arthedainu zmarł w 946 TE, został pochowany w Fornoście (gdzie od tej pory znalazła się nowa nekropolia królów Arthrdainu). Jego następcą został jego syn, Beleg. Jego panowanie upłynęło spokojnie, w dostatku i rozwoju nowego królestwa, jedną godną uwagi rzeczą jego panowania było to, że w owym czasie do północnych królestw zaczęli przybywać hobbici którzy przybyli z Gór Mglistych i zaczęli osiedlać się w Eriadorze, głównie w jego królestwie. Beleg nie miał nic przeciwko nowym małym poddanym, więc zezwolił im tam zamieszkać. Mimo względnego pokoju, to właśnie za panowania Belega cień padł na Mroczną Puszcze, co było zapowiedzią powrotu zła i zagrożenia dla całej Północy. Beleg zmarł w 1029 TE po 83 latach panowania. Po jego śmierci trzecim królem Arthedainu został jego syn Mallor, za jego panowania do Śródziemia przybili wysłańcy Valarów, tak zwani Istari. To za panowania Mallora królestwa północne zaczęły się ze sobą spierać o Wichrowe Wzgórza, a w szczególności o Wichrowy Czub, przez co wybuchał pomniejsze konflikty i zatargi. Mallor zmarł w 1110 TE, jego następcą został jego syn Celepharn. Panowanie tego władcy upłynęło spokojnie i bez zgrzytów, jedną nowością był coraz większy napływ niziołków do królestwa. Za czasów Celepharna południowy Gondor zyskał swój złoty wiek. Panowanie Celepharna upłynęło spokojnie bez konfliktów i wojen, zmarł W 1191 TE, po jego śmierci tron objął jego syn Celebrindor. Również i panowanie Celebrindora znakowało się dostatkiem i pokojem, królestwo żyło w pokoju i rozwijało się. Jednak niedługo miało się ukazać nowe zagrożenie dla wszystkich Północnych Królestw.
Arthedain

Mapa Arthedainu

Narodziny Angmaru Edytuj

Król Celebrindor zmarł 1272 TE po długich latach pokoju i dobrobytu, na jego tronie już jako szósty król Arthedainu zasiadł jego syn Malvegil, jego panowanie miało być znamienne, jako ostatniego króla pokoju. Za jego panowania, w 1300 TE, odrodziło się wielkie zło – na północno - wschodniej granicy powstało królestwo Angmaru, położone w Górach Angmarskich. Królestwem tym władać zaczął tajemniczy Czarnoksiężnik z Angmaru, nie było wiadomo kto to jest i dla czego tu przybył, wiadome jednak było, że dzięki swym mrocznym umiejętnością zyskał władzę nad orkami, trollami, mrocznymi Dúnedainami i innymi mrocznym ludźmi, z których stworzył swoje królestwo. Niewielu zdawało sobie sprawę z tego że Czarnoksiężnikiem jest tak naprawdę wódz Upiorów Pierścienia, który został wysłany na Północ przez Saurona, ten zdając sobie sprawę ze słabości i rozbicia północny chciał unicestwienia królestw Isildura, aby Arnor nie mógł się odrodzić i zaszkodzić jego planom, zadaniem Czarnoksiężnika było zniszczenie wszystkich królestw północnych.

Na razie cała Północ żyła swoim życiem, pogrążona w niewielkich co najwyżej konfliktach o Amon Sûl i ciesząca się dostatkiem i pokojem. Malvegil nie brał na poważnie mnożących się w Angmarze band orków, które powoli zaczynały schodzić z gór i najeżdżać królestwa. Zmarł 1349 TE, jednak wtedy już było wiadomo, że Angmar to śmiertelne zagrożenie dla całej Północy.

Wojna z Angmarem Edytuj

Próba Zjednoczenia Północy Edytuj

Po śmierci Malvegila, na swe skronie Elendilmir założył jego syn Argeleb I, był to władca światły i bardzo ambitny, zdający sobie sprawę z zagrożenia jakim jest Angmar. W owym czasie w sąsiednich królestwach Arthedainu, Cardolanie i Rhudaurze, wygasły królewskie linie Isildura, a władzę tam przejęli ludzie z poza rodu królewskiego. Argeleb wykorzystał to i w rok swojej koronacji ogłosił się nie tylko siódmym królem Arthedainu, ale również królem całego Arnoru, jako że w pozostałych królestwach wygasły królewskie dynastie. Król Cardolanu, zgodził się na warunki Argeleba i uznał go swym królem, sam zrzekł się korony w zamian za co przyjął tytuł księcia Cardolanu i zawarł sojusz z Arthedainem oraz złożył hołd nowemu panu całego Arnoru. Sytuacja w o wiele słabszym Rhudaurze była dużo gorsza, to królestwo nie dosyć że najsłabsze, było wysunięte najbardziej na wschód i najbliżej sąsiadowało z Angmarem, jego mieszkańcy byli wystawieni na działanie zła i wiele zostało przez nie opanowanych. Ostatni król Rhudauru który nie dość że nie pochodził z linii Isildura, to jeszcze nawet nie był pełnym krwi Dúnedainem, zawarł sojusz z Angmarem i uznał Czarnoksiężnika swym władcą. Armia Angmaru wkroczyła do Rhudauru, jednak Argeleb nie zamierzał oddać go Czarnoksiężnikowi, wiedział, że tylko cały zjednoczony Arnor może stawić czoła Angmarowi, dlatego król zebrał wielką armię z Arthedainu oraz sojuszniczego Cardolanu i wyruszył na wschód do Rhudauru, gdzie stanął do walki z armią Czarnoksiężnika. Król zdecydował się w końcu na ufortyfikowanie Wichrowych Wzgórz i zmuszenie wroga do ataku na nie. Tak też się stało, jednak w bitwie o Wichrowe Wzgórza Argaleb zginął i próba zjednoczenia Arnoru zakończyła się fiaskiem.

Panowanie Arvelega I i Palantír Edytuj

Po śmierci Argeleba I, w 1356 TE, na tronie Arthedainu zasiadł jego syn Arveleg I. Sytuacja była zła, Angmar razem z Rhudaurem prowadził wypady na Arthedain, najazdy pustoszyły i osłabiały kraj, wobec tej sytuacji Arveleg przyjął inną taktykę walki. Zamierzał on przenieść ciężar wszystkich walk na Rhudaur oraz na silnie ufortyfikowane Wichrowe Wzgórza, tym samym odciągnął wroga od najazdów wypadowych w głąb królestwa. Arveleg najpierw przyjął do swego królestwa wszystkich Arnorczyków z Rhudauru, których nie opanowało zło, do tego zacieśnił on sojusz z Cardolanem. Co prawda, królestwa były ze sobą w dobrych relacjach, jednak zjednoczenie na razie pozostawało niemożliwe. Sojusz Arthedainu i Cardolanu przeciwstawił się najeźdźcom, jednak ich siły okazały się zbyt szczupłe aby zaszkodzić Czarnoksiężnikowi. Wobec tego Arveleg zdecydował się szukać sprzymierzeńców dlatego poprosił o pomoc elfie królestwa, i zarówno elfy z Lindonu pod wodzą Cirdana jak i elfy z Rivendell pod wodzą Elronda zgodziły się pomóc dúnedainowskiemu królowi. Z pomocą elfich armii, Arveleg odepchną wroga z Wieżowych Wzgórz, i poza granice swego królestwa. Ostatecznie ustabilizowały linie graniczą wzdłuż Wichrowych Wzgórz, Wielkiego Wschodniego Goscińca i dolnego biegu Hoarwell. Po ustabilizowaniu granicy królestwo było bezpieczne, król Arveleg przeniósł się na do Amon Sûl, gdzie zaczął wykorzystywać umieszczony tam palantír do przewidywania ataków Czarnoksiężnika, dzięki temu skutecznie udało mu się przez 50 lat odpierać ataki Angmaru. Upiór Pierścienia postanowił więc zdobyć Wichrowe Wzgórza, żeby przejąć albo ewentualnie zniszczyć Palantír. Armia Angmaru i Rhudauru ruszyła do walki. W końcu 1409 TE obrona została przełamana, w bitwie o Amon Sûl Arveleg poległ, jednak kryształ udało się przenieść do Fornostu. Potężna twierdza została zrównana z ziemią.

Odzyskanie królestwa i wyprawa na Angmar Edytuj

Po śmierci króla nowym władcą został jego syn Araphor. Armia Dúnedainów była rozbita, wojska Angmaru okupywały połowę królestwa,więc potomek Valandila został zmuszony do szukania pomocy u elfów ze wschodu, u władcy Cirdana, z którym zawarto sojusz. Czarnoksiężnik był przekonany, że szybko zajmie cały kraj; nawet Fornost dostał się w jego ręce, który został spustoszony. Jednak do walki ruszyły elfy z Lindonu, do których dołączył się też ponownie Elrond. Odzyskano stolicę Arthedainu, całe królestwo zostało oczyszczone ze zła, więc przywódcy elfów zdecydowali się na okupację stolicy Czarnoksiężnika, nie wiedzieli, że jest jednym z Upiorów Pierścienia. Niestety, oblężenie siedziby Czarnoksiężnika Carn Dûm (jednej z najpotężniejszych fortec w Śródziemiu) przeciągało się i siły dobra postanowiły opuścić Angmar. Po tych wydarzeniach obie strony konfliktu były bardzo wyczerpane i musiały uzupełnić swoje siły. Dzięki pomocy elfów Athedain zyskał 180 lat wytchnienia od ciągłej wojny z Angmarem, jednak widmo niebezpieczeństwa wciąż spoczywało na północy. Resztę panowania Araphora upłynęło w pokoju na odbudowywania królestwa oraz na przygotowania do następnego konfliktu z Angmarem.

Wielki Mór Edytuj

Król Araphor, dziewiąty król Arthedain zmarł w 1589 roku TE, po jego śmierci na tronie zasiadł Argeleb II. Jednak wówczas nadszedł wróg, z którym nie można było walczyć w klasyczny sposób, ówczesnym czasie nad Śródziemiem szalała zaraz, zwana Wielkim Morem. Choroba ta rozprzestrzeniła się wszędzie, i poważnie zdziesiątkowała głównie królestwa ludzi, niesamowicie ucierpiał sojuszniczy i sąsiedni Cardolan, który ostatecznie upadł. Arhtedain ucierpiał znacznie mniej na skutek zarazy. Jedynym bardziej znanym wydarzeniem tamtych czasów jest to, że król Argeleb II pozwolił dwóm hobbitom Marchowi i Blancowi na osiedlenie się w Shire. Hobbicie, czyli nieduża humadoidalna rasa, byłą pokojową, i zdecydowanie niegroźna, przy tym nie raz pożyteczną dla królestwa. Hobbicie dbali o drogi, karczmy i postoje dla królewskich gońców, a nawet płacili podatki. Wobec tego król nie widział żadnych przeciw wskazań dla pozwolenia na osiedlanie się hobbitów w dużych skupiskach.

Dopiero za panowania Aravala (TE 1813 - TE 1891) Angmar znów zaatakował, lecz królestwo Dúnedainów wygrało przy pomocy Elronda i Círdana.

Ostatni królowie Edytuj

Za panowania Araphanta (1891 TE - 1964 TE) odbudowano dobre stosunki z Gondorem poprzez małżeństwo jego syna, Arvedui z Firiel, córką Ondohera.

Fornost2

Obrona Fornostu

W TE 1974, za panowania Arvedui, Arthedain został pokonany i Fornost wpadł w ręce Angmaru. Zdobycie kraju dokonało się ledwie o rok przed przybyciem pomocy z Gondoru pod przewodnictwem Eärnura. Jego armia osiągnęła Arthedain w TE 1975 i pokonała Angmar w bitwie o Fornost.

Ostatni król północy, Arvedui, uciekł do lodowych przystani Forochel. Niestety podczas próby powrotu utonął w raz z palantírami z Amon Sûl i Annúminas. Przetrwał jednak Pierścień Barahira, którego Arvedui podarował Lossothom. Później niedobitki Dúnedainów odkupili od Śnieżnego Ludu tę cenną pamiątkę Lini Północnej. Syn  Arvedui, Araphant stał się pierwszym Wodzem Dúnedainów żyjących na wygnaniu. Z jego rodu wywodził się Aragorn, przyszły król Gondoru i Arnoru. Królowie Arthedainu, aż do upadku królestwa rządzili także Shire. Potem hobbici zaczęli wybierać zamiast króla thana.

Królowie Arthedainu Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.