FANDOM


Żabia Łąka – miasteczko położone w Shire a dokładniej we Wschodniej Ćwiartce, wzdłuż Wielkim Gościńcu Wschodnim.

Geografia

Żabia Łąka posiadała dogodne położenie komunikacyjne, ze względu, że przez to miasteczko przebiegał Wielki Gościniec Wschodni. Umiejscowienie tej miejscowości przy tak znaczącym szlaku komunikacyjnym spowodowało, że była gęsto zaludniona, a hobbici mieszkali tu w budowlach położonych wzdłuż tej drogi. Możliwe, że ta lokalizacja znacząco wpłynęła na rozwój handlu, oraz usług wypoczynkowych w postaci karczm czy oberż, ponieważ to właśnie tutaj znajdowała się jedna z bardziej znanych lokalnych gospód, Pod Pływającą Kłodą. Ponadto, w wyniku, iż Żabia Łąka znajdowała się w centrum Wschodniej Ćwiartki, mogła pełnić pewne funkcje administracyjne, a może o tym świadczyć między innymi to, że gdy władzę w Shire sprawował Lotho Sackville-Baggins w miasteczku znajdowała się baza Pierwszej Grupy Szeryfów Wschodniej Ćwiartki. Żabia Łąka znajdowała się niedaleko rzeki Wody. Taka lokalizacja tej miejscowości sprzyjała rozwojowi rolnictwa w tej okolicy, ze względu na duże prawdopodobieństwo występowania gleb aluwialnych, nizinne ukształtowanie terenu oraz łatwy dostęp do wody, która mogłaby być przeznaczana do podlewania upraw. Położenie na podmokłych terenach wskazuje na to, że było mało prawdopodobne, aby hobbici mieszkali tutaj w tradycyjnych smajalach, a raczej w zwykłych budowlach wykonanych z drewna lub kamienia.

Etymologia

W oryginale nazwa tej miejscowości brzmi Frogmorton. Składa się z trzech elementów. Pierwszy człon to Frog- a oznacza on 'żaba'. Kolejna część tego wyrazu to skrócone słowo -moor-, można to przetłumaczyć jako 'bagno'. Natomiast końcówka -ton to skrócona nazwa angielskiego słowa town. Słowo to tłumaczy się jako 'miasteczko'.

Ciekawostki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.