FANDOM


Zasady przyznawania uprawnień

  1. Kandydat zgłaszany jest przez administratorów. Administratorzy oraz kandydat muszą potwierdzić swoimi podpisami kandydaturę, by głosowanie było ważne. W razie braku użytkowników z uprawnieniami administratora czynności te wykonują za nich biurokraci.
  2. Uprawnieni do głosowania są użytkownicy posiadający co najmniej 150 edycji w przestrzeni głównej oraz co najmniej miesięczny staż, gdzie za moment, od którego liczy się staż przyjmuje się pierwszą edycję wykonaną w przestrzeni głównej Śródziemie Wiki.
  3. W dyskusji może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik.
  4. O przyznaniu uprawnień decyduje ⅔ nieskreślonych głosów popierających kandydaturę.
  5. W razie odrzucenia kandydatury, kandydata można ponownie zgłosić po upływie 30 dni.
  6. Głosowanie nad nadaniem uprawnień moderatora trwa trzy dni (72 godziny), a głosowanie nad nadaniem uprawnień administratora trwa siedem dni (168 godzin).

archiwum 2014archiwum 2015archiwum 2016archiwum 2017archiwum 2018archiwum 2019

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.