FANDOM


Na tej stronie zgromadzone są zasady obowiązujące na Śródziemie Wiki. Każdy użytkownik, zarejestrowany jak i niezarejestrowany, ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania poniższych zasad, jeżeli w jakikolwiek sposób udziela się na Śródziemie Wiki.

Wstęp Edytuj

 1. Śródziemie Wiki jest internetową encyklopedią gromadzącą informacje na temat świata utworzonego przez Johna Ronalda Reuela Tolkiena, to jest uniwersum zawartym w książkach jak i informacje, które nie dotyczą książek, jednakże mają związek ze światem wykreowanym przez J.R.R. Tolkiena. Śródziemie Wiki nie jest oficjalną internetową encyklopedią mającą związki z rodziną Tolkiena/wytwórniami filmowymi/wydawcami gier/muzykami; jest tworzona od fanów i dla fanów.
 2. Śródziemie Wiki jest internetową encyklopedią działającą na Wikii, dlatego obowiązują tu także Zasady Użytkowania.
 3. W razie łamania zasad zawartych na tej stronie lub Zasad Użytkowania, użytkownik może zostać zablokowany, przez co nie będzie w stanie wnosić wkładu w Śródziemie Wiki. Porządku na wiki pilnują administratorzy oraz moderatorzy.
 4. Śródziemie Wiki nie ma związku z jakimkolwiek ustrojem politycznym. Zaleca się, by w miarę możliwości decyzje były podejmowane poprzez konsensus.
 5. W głosowaniach dotyczących zmiany regulaminu i polityk oraz w głosowaniach nad nadaniem/odebraniem uprawnień prawo głosu mają użytkownicy posiadający 150 edycji w przestrzeni głównej oraz co najmniej miesięczny staż, gdzie za moment, od którego liczy się staż przyjmuje się pierwszą edycję wykonaną w przestrzeni głównej Śródziemie Wiki.
 6. Regulamin wiki jest najwyższym prawem obowiązującym na Śródziemie Wiki.
 7. Źródłem prawa na Śródziemie Wiki jest ogół społeczności.

Zasady ogólne Edytuj

 1. Zabronione jest publikowanie treści obscenicznych, wulgarnych, pornograficznych i zakazanych przez polskie i amerykańskie prawo.
 2. Na Śródziemie Wiki zabronione jest wandalizowanie artykułów, to jest dążenie do działań, mających na celu obniżenie jakości encyklopedii internetowej.
 3. Na Śródziemie Wiki obowiązują zasady netykiety.
 4. Głównym celem i zamierzeniem Śródziemie Wiki jest stworzenie pełnej bazy wiedzy na temat świata wykreowanego przez J.R.R. Tolkiena. Dlatego też, choć społeczność na wiki przyczynia się do jej prężnego rozwoju, Śródziemie Wiki nie jest portalem społecznościowym.
 5. Na Śródziemie Wiki każdy użytkownik może, w razie wyboru przez administrację i pozytywnego przejścia głosowania w sprawie nadawania uprawnień, otrzymać uprawnienia moderatora lub administratora.
 6. Na Śródziemie Wiki obowiązują polityki, które stanowią część Regulaminu. Każdy użytkownik ma obowiązek się z nimi zapoznać.
 7. Pacynki są dozwolone, jednakże ten fakt musi zostać odnotowany na stronie użytkownika pacynki.
 8. Podszywanie się pod moderatora, administratora lub biurokratę jest zabronione.
 9. Zabronione jest linkowanie do innych stron, co zostanie potraktowane jako spam. Wyjątkiem jest linkowanie do stron współpracujących ze Śródziemie Wiki.
 10. Administrator nie ma prawa blokować użytkownika jeżeli nie złamał zasad zawartych w tym regulaminie, Zasadach Użytkowania lub w politykach obowiązujących na Śródziemie Wiki, lub w razie jakiejkolwiek działalności skierowanej przeciwko wiki.
 11. Opowiadania fanowskie, które zostały umieszczone na Śródziemie Wiki, będą przenoszone na Śródziemie Fanon Wiki.

Kanały komunikacji Edytuj

Discord Edytuj

 1. Serwer na Discordzie Śródziemie Wiki służy do luźnych rozmów, jednakże te muszą być prowadzone w granicach dobrego smaku.
 2. Porządku na serwerze pilnują moderatorzy, administratorzy i biurokrata..
 3. Ataki osobiste są niedozwolone.
 4. W razie łamania zasad, osoba moderująca czatem jest w stanie wyrzucić osobę, która łamie zasady. Jeżeli przypadki łamania zasad się powtarzają, możliwe jest zablokowanie użytkownika na czacie, co uniemożliwia mu rozmowę na serwerze przez pewien czas.

Czat Edytuj

 1. Na czacie panują takie same zasady, jak na Discordzie. W przypadku łamania zasad użytkownik może zostać zablokowany. Zablokowanie na całej wiki oznacza również utracenie możliwości rozmowy na czacie.

Forum Edytuj

 1. Forum służy do toczenia dyskusji ze społecznością i tworzenia głosowań.
 2. Wszelkie tematy, związane z wiki lub ze światem Tolkiena, należy podejmować w odpowiednich subforach. Jeżeli temat nie jest lub jest słabo związany z wiki lub ze światem Tolkiena, musi zostać umieszczony w dziale Zabawy.
 3. Porządku na forum pilnują moderatorzy, administratorzy i biurokrata.

Tablice użytkowników Edytuj

 1. Tablica użytkowników to publiczny kanał komunikacji przeznaczony głównie do dyskusji pomiędzy dwoma użytkownikami, co nie oznacza, że do dyskusji nie może włączyć się inna osoba.
 2. Tablice nie mogą być wykorzystywane do luźnych rozmów.

Społeczność Edytuj

Użytkownicy niezarejestrowani Edytuj

 1. Użytkownik niezarejestrowany to użytkownik, który nie posiada zarejestrowanego konta.
 2. Niezarejestrowani użytkownicy mają technicznie ograniczoną możliwość wkładu na wiki.
 3. Niezarejestrowani użytkownicy nie mogą wziąć udziału w głosowaniach.

Użytkownicy zarejestrowani Edytuj

 1. Zarejestrowani użytkownicy to użytkownicy, posiadający zarejestrowane konto.
 2. Zarejestrowani użytkownicy posiadają więcej możliwości wnoszenia wkładu na Śródziemie Wiki, jednakże nie posiadają pełnej swobody edytowania.
 3. Mogą wziąć udział w głosowaniach, pod warunkiem, że spełniają odpowiednie wymogi.

Moderatorzy Edytuj

 1. Moderator to zaufany, zarejestrowany użytkownik, posiadający dodatkowe uprawnienia, mające na celu pomoc administratorom w wykonywaniu ich obowiązków.
 2. Wykaz ich uprawnień znajduje się na stronie Specjalna:Grupy użytkowników w sekcji Moderatorzy.
 3. Uprawnienia mogą być wykorzystywane dla dobra Śródziemie Wiki.
 4. Kandydaci na moderatorów są wybierani przez administrację. Kandydat zostaje przedstawiony publicznie na stronie Śródziemie Wiki:Uprawnienia – kandydatury i rozpoczyna się głosowanie pozostałej społeczności nad przyjęciem go w szeregi administracji. Przepisy dotyczące głosowania znajdują się na wyżej podanej stronie.
 5. W razie, gdyby któryś z moderatorów w sposób oczywisty działał na szkodę Śródziemie Wiki (przykładowo masowe usuwanie artykułów, wandalizowanie), administracja może natychmiastowo odebrać uprawnienia. W innych przypadkach, uprawnienia odbierane są poprzez wygraną w głosowaniu na stronie Śródziemie Wiki:Uprawnienia – odbieranie uprawnień. Warto zaznaczyć, że moderator w każdej chwili ma możliwość odebrania swoich uprawnień.
 6. Obowiązkiem moderatora jest udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy pozostałym użytkownikom na wiki.

Administratorzy Edytuj

 1. Administrator to zaufany, zarejestrowany użytkownik, posiadający maksymalną swobodę edycji. Jest to osoba, której głównym zadaniem jest opieka nad Śródziemie Wiki.
 2. Wykaz uprawnień administratora znajduje się na stronie Specjalna:Grupy użytkowników w sekcji Administratorzy.
 3. Uprawnienia administratora są wykorzystywane dla dobra Śródziemie Wiki.
 4. Kandydaci na administratorów są wybierani przez administrację wiki. Kandydat zostaje przedstawiony publicznie na stronie Śródziemie Wiki:Uprawnienia – kandydatury i rozpoczyna się głosowanie pozostałej społeczności nad przyjęciem go w szeregi administracji. Przepisy dotyczące głosowania znajdują się na wyżej podanej stronie.
 5. W przypadku rezygnacji biurokraty z uprawnień administratora przekazuje on je osobie lub osobom wyznaczonym z wątku lub blogu. Przekazanie uprawnień w tej sytuacji nie wymaga głosowania.
 6. W razie, gdyby któryś z administratorów w sposób oczywisty działał na szkodę Śródziemie Wiki (przykładowo masowe usuwanie artykułów, wandalizowanie), biurokrata może natychmiast odebrać uprawnienia. W pozostałych przypadkach uprawnienia odbierane są poprzez głosowanie na stronie Śródziemie Wiki:Uprawnienia – odbieranie uprawnień. Warto zaznaczyć, że administrator w każdej chwili ma możliwość odebrania swoich uprawnień.
 7. Decyzje administratorów są podejmowane poprzez konsensus.
 8. Obowiązkiem administratora jest udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy pozostałym użytkownikom na wiki.

Biurokrata Edytuj

 1. Biurokrata to zaufany, zarejestrowany użytkownik, posiadający techniczną możliwość nadawania uprawnień administratora i biurokraty oraz odbierania uprawnień administratora. Jego rola na Śródziemie Wiki to zajmowanie się sprawami związanymi z uprawnieniami użytkowników i ich stosowaniem.
 2. Wykaz uprawnień biurokraty znajduje się na stronie Specjalna:Grupy użytkowników w sekcji Biurokraci.
 3. Uprawnienia biurokraty są wykorzystywane dla dobra Śródziemie Wiki. Nie oznaczają żadnej nadrzędności nad administratorami. Decyzje administratorów są osiągane poprzez konsensus.
 4. Jeżeli jest tylko jeden biurokrata, to on wyznacza swojego następcę i przekazuje mu uprawnienia bez głosowania..
 5. Uprawnienia biurokraty mogą zostać odebrane poprzez stronę Śródziemie Wiki:Uprawnienia – odbieranie uprawnień, przy czym osoba wnioskująca głosowanie musi podać nazwę użytkownika, który ma otrzymać uprawnienia biurokraty, w razie powodzenia całej procedury. Warto zaznaczyć, że biurokrata ma możliwość odebrania sobie uprawnień w każdej chwili.

Podsumowanie Edytuj

 1. Regulamin Śródziemie Wiki jest zbiorem zasad, obowiązujących na encyklopedii internetowej.
 2. Zmiana regulaminu oraz polityk działających na Śródziemie Wiki jest możliwa po przedyskutowaniu propozycji zmiany na forum. Link do takiej dyskusji, powinien zostać opublikowany na stronie dyskusji regulaminu lub danej polityki.


Regulamin

Polityka edycji • Polityka grafik • Polityka forumTreści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.