FANDOM


Polityka grafik są to wytyczne mające określić w jaki sposób korzystamy z obrazków dodanych na Wiki.

Nazewnictwo Edytuj

Przesyłane pliki muszą być nazwane zgodnie tematyką, która jest na nich przedstawiona.

Licencje Edytuj

Każdy plik dodany na Wiki musi zostać oznaczony na jakiej licencji został dodany, w postaci opisu lub odpowiedniego szablonu. Ponadto, na Śródziemie Wiki można dodawać tylko takie pliki, których licencja na to zezwala. To znaczy możemy korzystać z obrazów, które są udostępniane na licencjach:

  • Creative Commons (CC-0, CC-BY, CC-BY-SA - we wszystkich wersjach)
  • GNU
  • Public Domain
  • Fairuse

Możemy również używać obrazów, które mają zastrzeżone prawa autorskie, ale tylko wtedy gdy ich właściciel zezwolił na to. Lista autorów, którzy zezwolili na używanie swoich grafik na Śródziemie Wiki: Śródziemie Wiki:Licencje.

Na Wiki nie możemy korzystać z obrazów na zastrzeżonych licencjach - Copyright. Ponadto, nie można używać obrazów na licencji CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA, CC-BY-ND oraz CC-BY-NC-ND.

Kategoryzacja Edytuj

Każdy plik dodany na Wiki musi być skategoryzowany. Gdy dodajemy szablon licencji automatycznie dodana jest do niego kategoria. Jednak gdy informacje dodajemy w opisie, bez szablonu, należy dodać ją „ręcznie”.

Użycie Edytuj

Każdy plik dodany na Wiki musi zostać użyty w jakimś artykule. Nie wolno dodawać plików, jeżeli nie jest planowane wykorzystanie danego pliku. Nie wolno dodawać obrazu, gdy istnieje identyczny na Wiki. Gdy chcemy zamienić plik na lepszą wersję, należy wybrać opcję "Załaduj nowszą wersje".

Usuwanie Edytuj

Gdy dodany plik łamie wymienione wyżej zasady należy go usunąć z Wiki.

Uwagi Edytuj

Łamanie polityki grafik grozi ostrzeżeniem, a w dalszej kolejności blokadą konta. Zabronione jest także dodawanie plików o treści wulgarnej bądź jakiejkolwiek, która łamie zasady na Śródziemie Wiki bądź Zasady Użytkowania. Plik z wiki może zostać także usunięty bez podania przyczyny przez administratora


Regulamin

Polityka edycji • Polityka grafik • Polityka forum


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.