FANDOM


Ta strona mówi o zasadach edytowania artykułów na Śródziemie Wiki. Każda osoba edytująca na Śródziemie Wiki musi ich przestrzegać.

Wstęp Edytuj

 • Każda osoba ma prawo do tworzenia oraz edycji artykułów.
 • Dążymy do tego, by artykuły w sposób maksymalnie wyczerpywały temat.
 • Zabronione jest psucie jakości artykułów na Śródziemie Wiki.
 • Edytując wiki wykorzystujemy nazwy własne z tłumaczenia Marii Skibniewskiej.
 • Zachowujemy neutralny punkt widzenia, tworząc artykuły, tj. dążymy do obiektywizmu i staramy się nie dodawać swojej oceny faktów do artykułów.

Styl Edytuj

 • Artykuły powinny być napisane w taki sposób, jakby świat Tolkiena naprawdę istniał.
 • Podczas edytowania powinno używać się zwrotów w języku polskim.
 • Należy unikać błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, językowych, logicznych.
 • Edytując nie należy używać języka potocznego.
 • Wszelkie tytuły (książek, filmów, gier, pieśni, rozdziałów itd.) w artykułach piszemy kursywą, natomiast cząstki słowotwórcze i znaczenia wyrazów w etymologii piszemy w „cudzysłowie”.
 • Skrótów do Er, typu TE, DE, PE można używać jedynie w miejscach, gdzie nie będą częścią zdania - dla przykładu w infoboksie. Nie należy ich stosować we właściwej części artykułu. Skrótów typu np., wg, ok. nie używamy.

Szablon artykułu Edytuj

Początek Edytuj

 • Nazwą główną powinna być, w miarę możliwości, oryginalna nazwa elficka.
 • Każdy artykuł musi zawierać na początku krótką definicję opisywanego pojęcia.
 • Na początku artykułu powinna znajdować się pogrubiona nazwa strony, oraz inne nazwy danego pojęcia.
 • Półpauzę stosujemy pomiędzy pogrubioną nazwą artykułu, a krótką definicją, w celu zastąpienia wyrażeń typu: "to", "był".
 • Gdy artykuł dotyczy wydarzeń kilkuletnich lub postaci, której znamy lata życia, datę zapisujemy w nawiasie, pomiędzy pogrubioną nazwą artykułu a półpauzą.

Położenie elementów technicznych artykułu Edytuj

 • Szablony techniczne typu 'EK', 'Stub', powinny znajdować się na samej górze artykułu.
 • Infobox powinien znajdować się na samej górze artykułu w jego prawym rogu.
 • Szablony 'Poprzednik - Następca' mają swoje miejsce nad navboxami.
 • Navbox powinien znajdować się poniżej szablonu 'Poprzednik - Następca'.
 • Przed kategoriami należy użyć słowa magicznego {{DEFAULTSORT}}, które posortuje stronę w kategorii. Każdy artykuł o postaci posiadającej imię i nazwisko powinien być posortowany według {{DEFAULTSORT: Nazwisko, Imię}}. Poniżej tego słowa stawiamy kategorie.
 • Na samym końcu artykułu umieszczone są linki językowe.

Postacie Edytuj

W celu ujednolicenia wyglądu wszystkich artykułów o postaciach stosujmy następujące nagłówki (w identycznej kolejności):

 • Biografia - opisanie życia bohatera.
 • Charakterystyka - informacje o wyglądzie i cechach.
 • Drzewo genealogiczne.
 • Etymologia - wyjaśnienie pochodzenie imienia.
 • Inne wersje legendarium - różnice pomiędzy przyjętymi a starszymi wersjami mitologii Tolkiena.
 • Kreacja w adaptacjach.
  • W filmach - informacje o aktorze, różnicach między książkowym pierwowzorem a postacią z filmu.
  • W grach - losy bohatera w grach.
 • Ciekawostki - dodatkowe wiadomości, które ciężko umieścić w innym nagłówku, nazwy w różnych przekładach.
 • Galeria - więcej zdjęć postaci.
 • Przypisy - weryfikowanie informacji na podstawie źródeł.

Daty Edytuj

 • W artykułach o datach artykuł zaczynamy od napisania w nagłówku informacji o tym z którym rokiem danej Lat Drzew/Ery mamy do czynienia, po czym poniżej w punktach w skrócie opisujemy informacje na temat wydarzeń dziejących się w danym roku Lat Drzew/Ery.

Miejsca Edytuj

Do artykułów o miejscach, stosujemy poniższe nagłówki w tej samej kolejności:

 • Geografia - położenie geograficzne, wygląd obiektu itd.
 • Historia - jak dany obiekt powstał i ważne wydarzenia w nim lub jego okolicy
 • Etymologia - wyjaśnienia co do pochodzenia nazwy obiektu
 • Ciekawostki - dodatkowe wiadomości, które ciężko umieścić w innym nagłówku, nazwy w różnych przekładach.
 • Przypisy - weryfikowanie informacji na podstawie źródeł.

Grafiki Edytuj

 • Obrazy wstawiane do artykułów powinny być związane z treścią artykułu.
 • Ilość grafik powinna być odpowiednia do długości artykułu.
  • Gdy do artykułu zostaje dodana większa ilość obrazów, należy je dodać do galerii lub pokazu slajdów na dole artykułu.
 • Dodawaj grafiki po dwóch stronach artykułu.
 • Wielkość obrazu dostosuj do artykułu, w taki sposób aby był odpowiednio widoczny i nie zakłócał wyglądu całego artykułu.
 • Zmieniając obraz w infoboxie należy upewnić się, czy nowe zdjęcie jest lepszej jakości oraz lepiej oddaje treść danego artykułu.
 • Wytyczną do wyboru grafiki, która zostanie umieszczona w infoboksie, jest jak największa zgodność z książkowym opisem postaci.

Przypisy Edytuj

 • Zadbaj o dobrą weryfikowalność informacji które zamieszczasz na wiki; dodawaj przypisy tam gdzie to konieczne.
 • Gdy dodajesz przypisy, stosuj szablony do przypisów obecne na wiki.
 • Elementy przypisów powinny być, tam gdzie to możliwe, olinkowane, w szczególności powinno zadbać się o olinkowanie informacji o autorze, tytule książki (kursywą) wraz z tytułem rozdziału (w cudzysłowie). Do każdego książkowego źródła należy podawać numer ISBN, jeżeli istnieje.

Kategoryzacja Edytuj

 • Kategorie dodawane do artykułu powinny oddawać jego treść.
 • Nie dodawaj kategorii luźno związanej z artykułem.
 • Nie twórz nowej kategorii dla jednego artykułu.
 • Do artykułów niekanonicznych nie dodawaj kategorii, w których znajdują się artykuły kanoniczne.
 • Kategoryzuj artykuły tak, by kategoria obejmowała możliwie najmniejszy zakres opisywanego pojęcia. Nie dodawaj kategorii, gdy do artykułu została już dodana jej podkategoria.
 • Każdy artykuł musi posiadać kategorie. Jeśli kategoria nie jest utworzona, rozważ jej utworzenie.

Linkowanie Edytuj

Linki wewnętrzne Edytuj

Linki wewnętrzne to odsyłacze, prowadzące do artykułu umieszczonego na Śródziemie Wiki.

 • Każdy artykuł musi zawierać linki wewnętrzne.
 • Do każdego artykułu musi istnieć odnośnik z innego artykułu.
 • Nie należy linkować do wszystkich możliwych stron w danym artykule, a należy wybrać wyłącznie najistotniejsze, które ułatwią czytelnikowi zrozumienie artykułu. W jednej sekcji artykułu nie wolno stosować dwóch i więcej odsyłaczy do tego samego artykułu.

Linki zewnętrzne Edytuj

Linki zewnętrzne są to hiperłącza, które odsyłają użytkowników poza serwery Wikia. Można je stosować tylko w szczególnych przypadkach, takich jak:

 • Podanie źródła danej informacji;
 • Podanie źródła pliku;
 • Podanie ulubionej strony na swojej stronie profilowej.

W innych przypadkach, nie wolno stosować linków zewnętrznych, bez zgody administracji.

Przenoszenie stron Edytuj

Stronę przenosimy gdy:

 • Nazwa artykułu jest źle napisana lub występuje w niej literówka.

Przekierowania Edytuj

Przekierowania tworzymy:

 • Dla synonimów nazw artykułów.
 • Dla artykułów, w których występują niepolskie litery ze znakami diakrytycznymi.
 • Dla nazw artykułów, które brzmią inaczej w innych przekładach.

Usuwanie Edytuj

Usuwanie treści Edytuj

 • Tekst zawiera błędy.
 • Dodana treść chroniona jest prawem autorskim.
 • Treść obraźliwa, niewłaściwa, wandalizm, nie odnosząca się do tematu.
 • Tekst zawiera reklamę.
 • Subiektywne opinie.
 • Wszelkie inne powody wskazane przez administratora za uzasadnione.

Usuwanie stron Edytuj

 • Strona założona w celach wandalizmu.
 • Opowiadania fanowskie.
 • Zawartość strony jest spamem.
 • Kopia z Wikipedii.
 • Artykuł jest reklamą.
 • Założony artykuł zawiera zbyt małą ilość informacji by stać się zalążkiem.
 • Dubel lepiej rozwiniętego artykułu.
 • Wszelkie inne powody wskazane przez administratora za uzasadnione

Artykuł, który spełnia jedno z powyższych kryteriów, należy odznaczyć szablonem EK, aby administracja mogła go szybko odnaleźć i usunąć.


Regulamin

Polityka edycji • Polityka grafik • Polityka forum


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.