Łozina - miejscowość położona w Shire, a dokładniej we Wschodniej Ćwiartce.

Geografia

Łozina znajdowała się w centrum moczarów, na południe od Wschodniego Gościńca. Przez tą miejscowość biegła droga Causeway, która umożliwiała dotrzeć do miejscowości Słupki, które znajdowały się na północ od Łoziny, oraz do miejscowości Kotlinka, która znajdowała się na południu Shire'u. Po zachodniej stronie istniała droga Maggota, prowadząca do Bamfurlong. Natomiast po wschodniej stronie Łoziny płynęła Brandywina. Położenie na moczarach i niedaleko Brandywiny, świadczy, że poziom wód gruntowych był stosunkowo wysoki, przez co hobbici nie mogli budować tradycyjnych smajalów. Ponadto, takie położenie wpływało na rozwój rolnictwa w tej okolicy, ze względu na dostateczne nawodnienie podłoże, oraz madową glebę.

Etymologia

W oryginale do oddania nazwy tej miejscowości Tolkien użył słowa Rushey. Nazwa tej miejscowości jest dwu częściowa. Człon pierwszy Rush- i oznacza 'sitowie', roślinę rosnącą przy wodzie. Drugi człon -ey, pochodzi z języka staronorweskiego i tłumaczy się go jako 'wyspa'.

Ciekawostki

  • Tłumaczenie nazwy tej miejscowości 'sitowie-wyspa', ma na celu wskazać, że miejscowość ta była "wyspą", miejscem o suchym podłożu położonym wśród bagien.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.