FANDOM


Łozina - miejscowość położona w Shire, a dokładniej w Wschodniej Ćwiartce.

Geografia

Łozina znajdowała się w centrum moczarów, na południe od Wschodniego Gościńca. Na północ od Łoziny znajdowała się miejscowość Słupki, natomiast na południe Kotlinka. Po wschodniej stronie Łoziny płynęła Brandywina. Położenie na moczarach i niedaleko Brandywiny, świadczy, że poziom wód gruntowych był stosunkowo wysoki, przez co hobbici nie mogli budować tradycyjnych smajalów. Ponadto, takie położenie wpływało na rozwój rolnictwa w tej okolicy, ze względu na dostateczne nawodnienie podłoża, oraz madową glebę.

Etymologia

W oryginale do oddania nazwy tej miejscowości Tolkien użył słowa Rushey. Nazwa tej miejscowości jest dwu częściowa. Człon pierwszy Rush- i oznacza 'sitowie', roślinę rosnącą przy wodzie. Drugi człon -ey, pochodzi z języka staronorweskiego i oznacza 'wyspa'.

Ciekawostki

  • Tłumaczenie nazwy tej miejscowości 'sitowie-wyspa', ma na celu wskazać, że miejscowość ta była "wyspą", miejscem o suchym podłożu położonym wśród bagien.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.