FANDOM


Stoor

הוביט משבט סטור

שבט סטור היה אחד מזני ההוביטים.

בעת תחילת ההיסטוריה המתועדת המוקדמת ביותר שלהם, חברי שבט הסטורים (או הסטורים) חיו בעמק על גדות האנודין. הם היו אנשי נהר ששכנו בשדות הסיפנים, ועבדו כדייגים. היה להם מבנה גוף רחב יותר מלהוביטים אחרים, כמו גם ידיים ורגליים גדולות יותר. בקרב ההוביטים, הסטורים הזכירו יותר את בני האדם.

חברי שבט הסטור היו ההוביטים היחידים שגידלו שיער פנים טבעי. הרגל שהבדיל אותם מבני הארפוט, שחיו בגבעות ההרים ומבני פאלוהייד שחיו ביערות הצפוניים, היה שבני שבט סטור רבים יכלו להשתמש בסירות וידעו לשחות. הם גם נעלו מגפיים.