FANDOM


Illuin-valar-lamp

הארץ התיכונה במהלך שנות הפנסים.

הואלאר (ביחיד: ואלא; בלשון נקבה: ואלייה) הם "כוחות ארדה" אשר חיו ביבשת המערבית של אמאן. הם היו קבוצה אחת משתי קבוצות האיינור היחידות שירדו לאאה על מנת לבצע את האיינולינדאלה. היו אלה הם שיצאו למלחמת החרון להפלת שלטונו של מורגות לקראת סוף העידן הראשון. לאחר בגידתם של בני האדם בואלאר, עברו הואלאר לחיות באמאן, ומאז לא נראו יותר בארץ התיכונה.

היסטוריה עריכה

הואלאר היו ארבעה עשר (או חמישה עשר, כולל מלקור) האיינור הראשונים שנכנסו לארדה לאחר בריאתה על מנת להשליט סדר בעולם ולהתמודד עם כוחות הרשע של מלקור. הם עזרו לעיצובה הראשוני של ארדה דרך מנגינת אילובאטאר. כל אחד מהאיינור - פרט למלקור - תרם את חלקו או חלקה למנגינה שגרמה לעיצוב והתגלמות העולם. חזונו למראה העולם היה שונה מזה של ארו אילובאטאר, ולכן לא ניתנה לו הזכות לעצבו. זה גרם להתמרדותו הגדולה של מלקור כנגד הבורא, שגרמה לרבות מזוועותיה של ארדה. הואלאר התגוררו בתחילה באי הנסתר של אלמארן, אבל לאחר הריסתו, זמן רב לפני תקומתם של האלפים, הם עברו לאמאן והקימו את הואלינור.

במקור, הייתה זו מטרתו של מלקור לשלוט בארדה בעצמו, אך מאנווה קרא לרוחות אחרות כדי שיעזרו לו להתעמת עם מלקור. בין הרוחות האלה היו הואלאר והמאיאר. מלקור נסג מארדה, והאחרים המשיכו בעיצוב העולם שלהם. אך מלקור צפה בהם, וחזר כדי להילחם על השליטה בארדה. לואלאר אין צורה קבועה, אך הם לוקחים לעיתים קרובות את צורתם של בני אדם ואלפים, או כל צורה אחרת עליה הם חושבים; הם גם יכולים להחליט להישאר בלתי נראים. הם לא אלים, למרות שהאדם חושב אותם לפעמים לכאלה. הם למעשה שליחיו של אילובאטאר, או ארו, האל היחיד של ארדה, אשר מתערב באירועי העולם רק לעיתים רחוקות.

האיינור הם חלק מהיררכיית הרוחות החשובה של ארדה. ארו (האחד), שנקרא גם אילובאטאר על ידי האלפים, הוא הבורא. היצורים המלאכיים שהוא יצר נקראים האיינור, אשר מביניהם, הואלאר היו החזקים ביותר. המאיאר היו הרוחות הנחותות יותר, אך עדיין חזקות, שכללו את סאורון, הבאלרוגים, האיסטארי, מליאן ורבים אחרים.

הואלאר נהגו להתייחס אחד אל השני כאחים או אחיות.

שמות עריכה

אלו שמות הואלאר שהיו מוכרים לאלדאר. בארץ התיכונה, הם היו ידועים תחת שמות הסינדארין שלהם; לדוגמה, וארדה נודעה בתור אלברת. בני האדם תיארו את הואלאר בשמות רבים, ולעיתים סגדו להם בתור אלים. הגמדים קראו לאאולה, יוצרם, בשם מאהאל.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.