הארץ התיכונה Wiki
Advertisement

ארדה במהלך העידן השני.

ההיסטוריה של ארדה
אינולידלה
שנות המנורות
שנות העצים
שנות העצים
עידני ארדה
העידן הראשון
העידן השני
העידן השלישי
העידן הרביעי
ציר הזמן של ארדה

העידן השני של ארדה החל סילוקו של מורגות אל תוך הריק על ידי אדוני המערב, בהנהגתו של איאונווה, שליחו של מאנווה.

העידן השני נשמך שלושת-אלפים ארבעה-מאות וארבעים ואחת שנים והסתיים בתבוסתו של סאורון, כאשר הוא נוצח על ידי הברית האחרונה של בני האדם והאלפים, לאחר מפלת נומנור.

עידן זה מתאפיין בעלייתה (שנגמרה בעזות מצח מוגזמת) של נומנור, עלייתו של סאורון בארץ התיכונה, יצירתם של רפאי הטבעת, ומלחמות ההטבעות הראשונות בין סאורון לבני הלילית. זה גם היה העידן בו טבעות העוצמה, וביניהם גם הטבעת האחת, חושלו על ידי בני הלילית.

Advertisement