הארץ התיכונה Wiki
Advertisement

העידן השלישי הוא העידן שהחל מתבוסתו והפלתו של סאורון בידי כוחות הברית האחרונה. העידן הסתיים לאחר הבסתו השניה של סאורון, השמדתה של הטבעת האחת, סיום מלחמת הטבעת ונדידת נושאי הטבעת אל מעבר לים. בפי בני הלילית נקרא העידן השלישי: 'שנות הדעיכה'.

Advertisement