FANDOM


Middle earth map showing prominent locations

מפת הצד המערבי של הארץ התיכונה, בשלהי העידן השלישי.

הארץ התיכונה, אשר נקראת אנדור בסינדארין, הוא השם שמיוחס לחלקים המיושבים של ארדה לאחר הרס בלריאנד, ממזרח לבלגייר מאמאן. היא צפונית לארצות האלמוות ומערבית לים המזרחי. במהלך העידנים הראשון והשני היא עברה שינויים גאוגרפיים רבים, שנגרמו על ידי אילובאטאר.

העולם עריכה

ערך עיקרי: ארדה
180px-Expanded universe middle-earth

מפה מורחבת של הארץ התיכונה.