FANDOM


באלרוגים
Dd
שמות נוספים שדי העולם העתיק
מושבות עיקריים מוריה (קללת דורין)
גובה ממוצע 25 רגל (בערך שמונה מטרים)
צבע עור אדום
צבע שיער אין (שיער עשוי להבות אדומות)
תכונות יחודיות ענקיים, משתייכים לאיינור
אורך חיים ככל הנראה בני-אלמוות
חברים בולטים קללת דורין
גותמוג

באלרוגיםסינדארין, 'שדי העוצמה') היו רוחות מאיאר שפותו על ידי מלקור, וקיבלו צורת שדים בעקבות המעשה. הם שדים של צללים ולהבות. מלקור השחית את המאיאר האלה כדי שיעמדו לשירותו, אך הוא מעולם לא הצליח להמיר יותר משבעה מאיאר לבאלרוגים. לפני שרובם מתו או נרדמו במעמקי הארץ התיכונה, הם הטילו אימה רבה על בני האדם והאלפים שהתגוררו באזורים בהם הם הסתובבו.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.