FANDOM


אנטים
Ents
שמות נוספים אונודרים
מושבות עיקריים הארצות החומות, יער פאנגורן
שפות עיקריות אנטית
תכונות יחודיות יצורים דמויי-עצים
חברים בולטים זקן עץ
אץ רץ
פימברתיל
פינגלאס
פלאדריף

אנטים, שנקראו אונודרים (מארחי-עץ) בפי האלפים, היו גזע עתיק יומין שהופיע בארץ התיכונה יחד עם האלפים. הם נבראו על ידי ארו אילובאטאר על פי בקשתה של יאבאנה, לאחר שהיא גילתה שילדיו של אאולה, הגמדים, רוצים לכרות את העצים בארדה. האנטים היו רועי ההואורנים. הם שמרו על היערות מאורקים וסכנות אחרות. האלפים סיפרו סיפורי אגדות על איך הם לימדו את העצים ואת האנטים לדבר: למרות שהאנטים היו יצורים חיים כבר אז, הם לא ידעו לדבר עד שהאלפים לימדו אותם. זקן עץ סיפר שהאלפים "ריפאו את האנטים מטיפשותם", ושזו הייתה מתנה נפלאה שהם לא יוכלו לשכוח לעולם.

האנטים היו מגוונים מאוד בצורתם, ויכלו לאמץ גבהים ומבנים שונים, כמו גם מספר גדול מאוד או קטן מאוד של אצבעות וזרועות. כל אנט סימל באופן כזה או אחר מין אחר של עץ, ובדרך כלל סימל את מין העץ עליו הוא שמר. למשל, אץ רץ, ששמר על ההואורנים, דמה מאוד להואורן (גבוה ורזה). אנטים היו חזקים מאוד, כפי שסופר על ידי מרי ופיפין: "אגרופיהם יכלו לקמט ברזל כאילו היה נייר, ולקרוא סלע כמו לחם". עד העידן השלישי של הארץ התיכונה, יער פאנגורן היה המקום היחיד בו אנטים עדיין חיו, למרות שייתכן שהואורנים עדיין חיו במקומות אחרים בארץ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.