FANDOM


האיינור, הקדושים (ביחיד: איינו; משמעות: קדוש) היו היצורים הראשונים והחזקים ביותר שנבראו על ידי ארו אילובאטאר במצלולי הזמן שלפני יצירת ארדה. הארגון הגדול ביותר של האיינור, מסדר הואלאר והמאיאר, נוצר לפני אאה.

"היה היה ארו, האחד, שנודע בארדה בתור אילובאטאר; והוא ברא לפני כל את האיינור, הקדושים, שהיו מלאכת מחשבתו..."
—המילים הראשונות באינו‏ליד‏ל‏ה

הם היו הרוחות הקדמוניות, שהתקיימו לצד אילובאטאר, ויחד איתו יצרו את העולם דרך מנגינת האיינור, או האַ‏ינוּ‏לִידָ‏לֶ‏ה. לאחר בריאת ארדה, רבים מהאיינור ירדו אליה כדי לפקח על צמיחתה; מתוך אלה, היו חמישה עשר איינור שהיו חזקים יותר מהשאר. ארבעה עשר מהאיינור העצומים האלה הפכו בסופו של דבר לואלאר, או כוחות ארדה. האיינו החמישה עשר, מלקור, סטה מהדרך הזו ונהיה לאדון הראשון של כוחות האופל. האיינור הנחותים יותר שליוו את הואלאר בארדה נקראו מאיאר.

גזעי ויצורי ארדה
גזעים טובים:

איינור | גמדים | אנטים | הוביטים | בני אדם | אלפים | נשרים גדולים |

גזעים רעים:

דרקונים | אורקים | אורוק האי | ווארגים | אנשי זאב | גובלינים | טרולים | עכבישים גדולים

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.