FANDOM


אורקים
Lord-of-the-rings-orcs
מושבות עיקריים הרי הערפל, מוריה, הר גראם, המעבר הגבוה
שפות עיקריות לשון המערב, אורקית, השפה השחורה
גובה ממוצע מטר אחד-מטר וחצי
צבע עור שחור
צבע שיער שחור
אורך חיים אלמתים (ייתכן)
חברים בולטים אזוג, בולג, הגובלין הגדול, גרישנאך

אורקים הם גזע הנבלים הנפוץ ביותר שמשרת את כוחות האופל מאז תחילת שנות השמש. הם גזע דמוי אדם שנוצר על ידי הואלא המרושע מלקור (מורגות) במהלך תקופת האפלה הגדולה. אדון האופל סאורון יצר אותם גם הוא על פי תוכניתו של מלקור, וכמוהם גם המכשף סארומן. כל אלו השתמשו בהם כמעט תמיד בתור חיילים ועבדים ושלחו אותם לבצע מגוון משימות מרושעות ברחבי הארץ התיכונה.

באזורים מסוימים בארץ התיכונה, כמו בדוגמת הרי הערפל, האורקים נודעו בתור גובלינים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.