FANDOM


Group of Uruk-Hai.jpg

אורוק האי מסתערים על נקרת הלם

לשימושים נוספים של אורוק האי, ראו אורוק האי (פירשונים).

האורוק האי היו זן גדול ומפותח יותר של האורקים שהופיעו לראשונה בשלהי העידן השלישי. הם טופחו על ידי הקוסם סארומאן שפנה לרוע, ככל הנראה על ידי הכלאה של אנשי פרא ואורוקים.

הופעתם החיצונית עריכה

האורוק האי היו גבוהים מן האורקים אך עדיין נמוכים במקצת מבני אדם גבוהים (כמו אנשי רוהן) וחסונים מהם, ובעלי עור כהה, עיניים מלוכנסות וגפיים עבי בשר. הם צוידו בשריונות ומגנים (וחלקם גם בקולרי ברזל) שעליהם נשאו את סימן היד הלבנה (בשדה ירוק) של סרומן ואת האות הראשונה של שמו, ס'. סימן זה סייע להבדיל אותם מהאורקים של מורדור, שנשאו את סימן העין האדומה, ולא קראו לאדונם בשם סאורון, שאמנם מתחיל גם הוא באות ס'.

ככל הנראה, האורוק האי של סרומן היו שונים מן האורוקים השחורים של מורדור, שהיו זן גדול יותר של האורקים של מורדור, אך לא היו בני כלאיים של בני אדם כמוהם. האורוק האי גם דיברו על פי רוב בלשון המשותפת, שהאורקים האחרים השתמשו בה רק בשיח בין שבטים בעלי ניבים שונים.

תולדותיהם עריכה

מקורם של האורוק האי אינו ברור, אך נרמז בשל דמיונם לבני אדם שהם תולדה של הכלאה בין בני אדם ואורקים, שסרומן תכננן בהשראת מעשים דומים של שר האופל מורגות. מעשה זה, אם אמנם נעשה, היה הנורא שבכל מעשיו של סרומן. בשירותו של סרומן שימשו גם ככל הנראה הכלאות אחרות של אורקים ובני אדם, אשר נבדלו מן האורוק האי מאחר והיו אנושיים יותר.

האורוק האי היו נאמנים לסרומן (שהבטיח להאכילם בשר אדם) אם כי הוא שם את עיקר מבטחו בבני אדם ולא גילה למשרתיו פרטים על הטבעת, שכן היו ידועים לחלק מן האורקים של מורדור.

אוגלוק, בן לגזע האורוק הי, הוביל פלוגה של אורוק האי ואורקים ממוריה וממורדור למתקפה על אמון הן ובה נשבו בהצלחה ההוביטים מריאדוק ברנדיבאק ופרגרין טוק (במחשבה שהם נושא הטבעת ועוזרו), חרף התנגדותם וחרף ההגנה של בורומיר איש גונדור עליהם. קשתי האורוק האי הפילו את בורומיר, ולקחו את ההוביטים כשבויים לאיסנגרד.

במסע לאיסנגרד, הפגינו האורוק האי יכולת סיבולת בריצה ממושכת (ואף השיגו את אראגורן, לגולאס וגימלי שרדפו אחריהם), עליונות גופנית על האורקים של מוריה ומורדור (שהאורוק האי נאלצו להרוג חלק מהם כדי להשליט בהם משמעת) ועמידות בפני אור השמש, שהאורקים של מוריה למשל לא יכלו להמשיך לרוץ לאורו. הם אפילו הצליחו (בסיוע פלוגת אורוק האי נוספת) להסב אבדות לאאורד הפרשים של אאומר איש רוהאן שתקף אותם.

גזעי ויצורי ארדה
גזעים טובים:

איינור | גמדים | אנטים | הוביטים | בני אדם | אלפים | נשרים גדולים |

גזעים רעים:

דרקונים | אורקים | אורוק האי | ווארגים | אנשי זאב | גובלינים | טרולים | עכבישים גדולים