FANDOM


Pak jsem se obrátil na východ a na sever a putoval jsem po Zelené cestě; nedaleko od Hůrky jsem viděl na zemi sedět poutníka a jeho kůň se popásal vedle. Byl to Radagast Hnědý, který kdysi přebýval v Rhosgobelu na pomezí Temného hvozdu. Je z mého řádu, ale neviděl jsem ho už řadu let. "Gandalfe!" zvolal. "'
Radagast film

Radagast Hnědý ve filmu

'
Tebe hledám. Nevyznám se tu? věděl jsem jen, že tě možná najdu v divoké končině s divošským jménem Kraj." "Tvé informace byly přesné," řekl jsem. "Ale takhle to neříkej, jestli potkáš někoho z místních obyvatel. Jsi skoro na hranici Kraje."  -  Gandalf, Společenstvo prstenu, Pán prstenů


Aiwendil, neboli Radagast Hnědý byl jedním z Istari - čarodějů. Do Středozemě přišel na žádost Yavanny, bohyně přírody. Jméno Radagast je númenorského původu a znamená "pečovatel o zvířata". Měl podstatně menší moc a moudrost než ostatní Istari, ale nikdo se mu nevyrovnal ve znalosti kelvar a olvar*. O tom co dělal po připlutí do Středozemě se nic neví, ale před Válkou o Prsten sídlil v Rhosgobelu, Tolkien v poznámkách naznačil, že Rhosgobel je místo na okraji Hvozdu mezi Skalnatým brodem a Starou cestou hvozdem. Ve Válce o Prsten sehrál malou, ale důležitou úlohu. Byl poslem Sarumana, když sháněl Gandalfa, aby ho nalákal do Orthanku (Radagast o Sarumanově zradě nevěděl a jednal s dobrým úmyslem), ale poté začal na Gandalfovo příkaz posílat orly do Orthanku jako posly, tak se Gandalf dostal pryč.
Rhosgobel

Pravděpodobná poloha Rhosgobelu

  • kelvar - fauna Ardy
  • olvar - flóra Ardy
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.