FANDOM


První bitva Beleriandských válek nazývaná též První bitva o Beleriand ve válce o Klenoty/Beleriandských válkách je vůbec první bitvou elfů a Temného pána Morgotha.

První bitva Beleriandských válek
Konflikt: Beleriandské války
Trvání: 1497 Roku stromů
Místo: Východní a západní Beleriand
Výsledek: slabé vítězství elfů na východě, nerozhodný výsledek na západě
Strany
Sindar, Laiquendi, Falathrim Angband
Velitelé
Thingol, Denethor † Morgoth
Ztráty
velké, zabita většina Laiquendi zničení celého východního vojska

Situace před bitvouEditovat

Poté, co Morgoth uniknul s ukradenými Silmarily z Valinoru, opevnil se znovu ve své staré pevnosti Angband, kde nyní začal přemýšlet o ovládnutí světa. Jako první se rozhodnul vyhubit Beleriandské elfy. Své obrovské skřetí vojsko rozdělil na dvě skupiny, které měly Doriathského krále Thingola a jeho lid sevřít ze západu a z východu.
Morgoth však podcenil Sindar, kteří si v době jeho pobytu ve Valinoru, za pomoci trpaslíků, vyrobili mnoho zbraní. Thingol udržoval dobré styky také s elfy z Falasu a s jejich pánem Círdanem.

Průběh bitvyEditovat

Morgothova západní armáda vtrhla nepozorovaně do Beleriandu Sirionským průsmykem. Zatlačila a oblehla Círdana a jeho lid v jejich opevněných přístavech Brithombaru a Eglarestu, takže elfové z Falasu nemohli přijít králi Thingolovi na pomoc. Východní vojsko pochodovalo k Doriathským lesům od východu a při cestě pustošilo zemi mezi řekami Celonem a Gelionem. Thingol povolal na pomoc Zelené elfy pod vedením jejich pána Denethora. Denethor dorazil s bojovníky z celého Ossiriandu a východního Beleriandu. Jeho muži však nebyli tak dobře vyzbrojeni jako Thingolovi Sindar. Elfové na skřety udeřili ze dvou stran mezi řekami Arosem a Gelionem. Zelení elfové však nápor přesily neustáli a byli nuceni se stáhnout na kopec Amon Ereb. Tam padl Denethor a většina jeho lidu. Sindar, kteří si k nim ze severu probíjeli cestu nedorazili včas. Zachránili pouze malou část obklíčených Laiquendi. Thingolově armádě se poté podařilo zahnat a pobít většinu východního skřetího vojska. Ti ze skřetů, kteří se dali na útěk, byli téměř do jednoho pobiti trpaslíky, kteří přispěchali na pomoc z nedaleké hory Dolmed.

DůsledkyEditovat

Morgothovo vojsko na východě bylo zcela rozprášeno a do Angbandu se vrátila jen hrstka skřetů, která donesla zprávy o porážce. Naopak na západě se skřetům podařilo uzavřít Círdanova vojska za hradbami přístavů, které byly obleženy. Skřeti obsadili téměř celý Falas a Západní Beleriand. Situace se nezměnila, dokud na sever Beleriandu nepřipluli Noldor v čele s Fëanorem. Poté, byli skřeti staženi, aby posílili Morgothův útok proti Noldor.
Ossiriandští elfové velice těžce nesli smrt velké části svého lidu včetně pána Denethora. Někteří po bitvě odešli do Doriathu pod ochranou ruku krále Thingola a královny Melian. Ti, kteří zůstali v Ossiriandu, se poté začali ještě bázlivěji skrývat a snažili se pokud možno nemíchat do věcí okolního světa. Již nikdy otevřeně nevyšli do žádné bitvy. Melian poté vytvořila kolem Doriathu pás kouzel ,který vydržel až do Pádu Beleriandu.


Externí odkazyEditovat

First Battle of Beleriand na LOTR Wikia

LiteraturaEditovat

Silmarillion, J.R.R. Tolkien

Nedokončené příběhy, J.R.R. Tolkien

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.