Arda Wiki
Advertisement

Aragorn II. ( 1.března, 2931 Třetího věku - 120 Čtvrtého věku), syn Arathorna II. a Gilraen, také známý jako Elessar, byl 16. náčelníkem Dúnadanú;

Aragornova korunovace - Herec: Viggo Mortensen

později byl korunován jako Král Elessar Talconta, 26. král Arnoru, 34. král Gondoru a 1. velekrál Sjednoceného království. Byl skvělý bojovník a před Válkou o Prsten zkul meč z úlomků Narsilu, pojmenovaný jako Andúril - Oheň západu. Byl otcem Eldariona, následníka trůnu.

Životopis[]

"Byl to Aragorn, syn Arathornův, devátý a třináctý následník Isildurův a podobal se Elendilovi více než kdokoliv jiný před ním."


Rané mládí[]

Aragorn byl potomek Elrose Tar-Minyatura, 1. krále Númenoru a dvojčete Elronda Půlelfa. Když Aragornovi byly 2 roky, jeho otce Arathorna zabili v boji skřeti. Aragorn poté žil v Roklince pod výchovou Elronda. Na žádost Aragornovy matky byl mu jeho původ zatajen, neboť se bála, že by byl zabit stejně jako jeho děd a otec, kdyby byl znám jeho původ. Aragorn byl přejmenován jako Estel a o svém původu nevěděl do roku 2951 TA.

Elrond odhalil "Estelovi" jeho skutečnou identitu když mu bylo 20 a dal mu Barahirův prsten a Úlomky Narsilu. Elrond také měl Žezlo Annúminasu a hodlal mu ho dát až přijde čas. V té době se Aragorn zamiloval do Arwen, Elrondovy dcery, která se vrátila z domoviny její matky - Lórienu, kde navštívila svoji babičku Galadriel.

Aragornovo mládí

Aragorn se poté ujal role náčelníka Dúnadanú a náčelníka hraničářů severu, opustil Roklinku a vydal se do divočiny, kde zůstal s jeho lidmi, jejichž království bylo kvůli občanským válkám před stoletími zničeno.

Aragorn se setkal s Gandalfem Šedým v roce 2956 Třetího věku a stali se blízkými přáteli. Aragorn se řídil Gandalfovou radou a s hraničáři začal střežit malou zemi známou jako Kraj, obývanou maličkými a zemědělsky založenými hobity. Od té doby mu neříkali lidé jinak než Chodec.

Od 2957 Třetího věku do 2980 Třetího věku Aragorn podnikl velké cesty, sloužil v armádách Krále Thengela Rohanského a Správce Ectheliona II. Gondorského. Mnoho jeho činů zvedlo morálku Západu a odhodlání bojovat proti Sauronovi a jeho spojencům. Tím získal mnoho zkušeností, které využil hlavně ve Válce o Prsten. Aragorn svým pánům sloužil v přestrojení pod jménem Thorongil ( Orel hvězdy). V roce 2980 Třetího věku vedl útok proti povstalecké provincii Umbar s malým praporem gondorských lodí. Spálil mnoho korzárských lodí a osobně zabil jejich pána během bitvy v přístavu. Po vítězství u Umbaru, "Thorongil" , ke zklámání jeho mužů, opustil bitevní pole a odešel na východ do Haradu. Tolkien dále nespecifikuje, co v Haradu dělal či co se událo

Později toho roku navštívil Lórien, kde se opět setkal s Arwen. Dal ji dědictví jeho rodu, Barahirův prsten, a na kopcích Cerin Amroth, prosil Arwen o ruku, aby se vzdala svého elfského rodu a přijala Dar lidí: smrt.

Elrond však chtěl Arwen oženit, až se Aragorn stane králem Gondoru a Arnoru. Jak Aragorn, tak i Elrond věděli že Arwen si musí vybrat mezi nesmrtelností a smrtelností. Elrond byl také znepokojený Arweniným štěstím a bál se, až najde smrt (její a jejího milovaného), že to těžce ponese.

V roce 3009 Třetího věku Gandalf má podezření ohledně prstenu patřícímu hobitovi Bilbovi Pytlíkovi. Byl to Jeden prsten, zdroj Sauronovy síly. Aragorn na jeho žádost šel do Rhovanionu najít Gluma, který měl kdysi prsten mít. Chytil ho v Mrtvých močálech poblíž Mordoru a přivedl ho do Thranduilových síní v Temném hvozdu.


Válka o Prsten[]

"Pokud s tebou jde hraničář, je lepší si dávat pozor. Zvláště když ten hraničár je Aragorn." -Gandalf

Aragorn v hospodě U Skákavého poníka

Aragorn se přidal k Frodovi Pytlíkovi , Bilbovu dědici, a ke třem jeho přátelům v hospodě U Skákavého poníka v Hůrce, kteří měli donést Jeden prsten do rohklinky. Hobiti byli podezřívaví, ale poté mu věřili a unikli Nazgúlům. V té době bylo Aragornovi 87. S Aragornovou pomocí hobiti došli do Roklinky. Tam se Aragon rozhodl přidat k Frodovi a ostatním známé jako Společenstvo Prstenu, které bylo vytvořeno k zničení prstenu. Kromě Aragorna, Gandalfa a Froda společenstvo zahrnovalo také Pippina, Smíška, Samvěd Křepelka, elf Legolas, trapslík Gimli a Boromir Gondorský. Před tím než skupina vyšla, úlomky Narsilu byly zkuty a nový meč se pojmenoval jako Andúril.

Aragorn šel se Společnstvem přes průsmyk Caradhras a přes Morii. Pomohl chránit Froda před skřetím kapitánem (zlobrem ve filmu) a stal se vůdcem Společenstva, když Gandalf prohrál boj s Balrogem. Aragorn vedl Společenstvo do Lórienu a potom po řece Anduině k Raurusovým vodopádům. Původně chtěl jít do Gondoru a podpořit ho ve válce, ale po ztrátě Gandalfa byl i odpovědný za Froda.

Společenstvo se utábořilo v Amon Hen. Byli napadeni Sarumanovými skuruty. Během boje byl zabit Boromir, bránící Smíčka a Pipina. Po zjištění že Frodo zmizel, Aragorn se rozhodl že by Froda a Sama měli nechat pokračovat ve svém úkolu. Legolas, Gimli a Aragorn dali Boromirovo tělo a zbroj do jednoho z elfských člunu a poslali člun do Raurových vodopádů.

Zatímco Frodo pokračoval ve svém úkolu se Samvědem Křepelkou, Aragorn, Legolas a Gimli se vydali do Rohanu osvobodit Smíška a Pippina, kteří byli zajati skuruty.

"Vždycky je naděje" '- Aragorn Halethovi před bitvou o Hornburg


Ve Dvou věžích, se tři lovci (jak byli Aragorn, Legolas a Gimli později známi) setkali s Éomerem, který právě prověřoval zvěsti o skřetích nájezdech. Od Éomera se Aragorn dozvěděl, že skuruti, kteří unesli Smíška a Pippina, byli zabiti a žádní hobiti nebyli nalezeni. Stopy však vedly do Fangornského lesa. Nenašli hobiti, ale našli Gandalfa Bílého, poslaného zpět z Valinoru, aby pokračoval ve svém boji proti Sauronovi. Gandalf jim řekl, že hobiti jsou v bezpečí s Enty. Společně, Gandalf a tři lovci cestovali do Edorasu, kde Gandalf osvobodil Théodena ze sarumanového začarování a pomohli jim zorganizovat Rohiry proti Sarumanovi. Spojil se s Théodenem a vedl uprchlíky do Helmova žlebu. Na té cestě, jsme se poprvé dozvěděli, že Aragornovi je 87.

Aragorn se loučí s Boromirem

Aragorn, Legolas a Gimli poté pomohli lidu Rohanu v Bitvě o Hornburg, ve které porazily sarumanovu armádu. Aragorn poté s Gandalfem jeli do Železného pasu, který našli zrujnovaný Enty. Aragorn s Gandalfem, Theodenem, Éomerem, Legolasem a Gimlim vyslýchali Sarumana. Saruman odmítl opustit Orthanc a Gandalf mu zlomil hůl a vyloučil z Bílé rady. Poté co se Saruman znovu schoval do věže, Gríma Červivec hodil palantír z věže. Tak končí bitva o Hornburg a Železný pas. Aby odvedli Sauronovu pozornost od Froda, Aragorn použil palantír a ukázal se Sauronovi jako Isildurův dědic. Sauron pravděpodobně věřil, že Prsten má Aragorn a zaútočil na Minas Tirith bez adekvátní přípravy.

Aby ochránil město, Aragorn cestoval po Stezkách mrtvých a povolal Mrtvé vojsko Černoboru, kteří dlužili svou loajalitu králi Gondoru. Bylo to předpovězeno Isildurem před tisícitetími. S pomocí Mrtvého vojska porazil korzáry Umbaru. Aragorn, malá skupinka hraničářů a velký kontingent vojáků z jižních regionů se poté plavili do Minas Tirith. Když dorazili na Pelennorská pole, Aragorn s pomocí jižních vojsk gondoru a rohanu porazili Sauronovu armádu.

Aragornova dobrodružství nejen pomáhají Frodovi, ale také mu přibližují trůn, na který má nárok. Lid Gondoru byl pod vládou správců už několik století a pochybovalo se, že nějaký dědic stále žije. Krátce po Isildurově smrti, Meneldil, syn Anárionův, oddělil politicky Gondor od Anoru, ikdyž formální titul velekrál na severu zůstal.

Po Sauronově porážce, Aragorn byl korunován jako král Elessar, jméno, které mu dala Galadriel. Stal se 27. králem Arnoru, 35. králem Gondoru a prvním velekrálem Sjednoceného království. Jeho rodu se začalo říkat rod Telcontar ( Telcontar znamená v quenštině "Chodec"). Aragorn se poté oženil s Arwen a vládl Gondoru a Arnoru do roku 120 Čtvrtého věku. Jeho vláda se vyznačovala velkou harmonií a prosperitou a obnovením spolupráce mezi lidmi, elfy a trpaslíky. Aragorn vedl vojska Sjednoceného království proti lidem z Rhunu a Haradu a znovuzískal teritoria, které Gondor ztratil před několika stoletími. Zemřel ve věku 210, králem byl 120 let. Na trůnu ho vystřídal jeho syn. Arwen a Aragorn také měli nejmíň dvě neznámé dcery.

Elendilova přísaha zazpívaná Aragorne při korunovaci:

"Et Eärello Endorenna utúlien. Sinome maruvan ar Hildinyar tenn' Ambar-metta!"

Smrt a konec vlády[]

Aragorn s Arwen

Když si Aragorn v roce 120 Čvtrtého věku uvědomil, že jsou jeho dny sečteny, dal jeho synu Eldarionu jeho korunu a žezlo. Krátce rok po jeho smrti Arwen také zemřela. Eldarion, po smrti jeho matky a otce, začal vládnout jako druhý král Sjednoceného království.


Zbraně[]

Meč[]

Aragorn s Andúrilem

Aragornovou hlavní zbraní byl meč. Byl odvážným bojovníkem a snadno porazil různé typy nepřátelů od velký skupin skřetů po zlobry a Nazgúly. Aragorn si proto vysloužil respekt a uznání od Společenstva i od lidu Gondoru a Rohanu. Pravděpodobně byl nejlepším šermířem Třetího věku, před Faramirem, Boromirem a Elrondem.Aragornův meč se jmenuje Andúril, oheň západu. Byl zkut z úlomků Narsilu, Elendilova meče, kterýusekl Sauronův prst s Jedním prstenem. Aragorn ho používá se stejným umem jako staří Númenorané.

Aragornova výzbroj

Výskyt v knihách a filmech[]

V knihách[]

  • Společenstvo Prstenu
  • Dvě věže
  • Návrat krále

Ve filmech[]

  • Společenstvo Prstenu
  • Dvě věže
  • Návrat krále

Externí odkazy[]

Aragorn na LOTR Wikia

Advertisement